Politik

Daily Archives: October 9, 2013

Kan världen kringgå NSA:s massavlyssning genom att använda öppen hårdvara?

Published by:

Som bekant så skapades Internet som ARPANET av Pentagons Advanced Research Projects Agency, ARPA år 1969. I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP och med dom webben, som tillsammans med Internet blev till av världens genom tiderna största succé.

Men den som skapar kan också riva ner. Och avslöjandena om att president Obama och hans NSA har skapat historiens i särklass största och mest inträngande massavlyssningsapparat, bl.a. med hjälp av den svenska regeringen, leder nu forskare och tekniska experter att föreslå olika sätt att sätta P för NSA:s illegala verksamhet.

En av dessa forskare är Eli Dourado vid Mercatus Center vid George Mason University som just har skrivit en intressant artikel i New York Times om hur man med öppen kod-metoder tillämpade på Internets hårdvarulager skulle kunna göra Internet mer genomskinligt och därför svårare för NSA att över vaka i hemlighet : Let’s Build a More Secure Internet

Continue reading

Slutet på den amerikanska modellen? Överväldigande efterfrågan på billig sjukförsäkring bland USA:s oförsäkrade

Published by:

Klicka på bilden för att komma till Kaliforniens sjukförsäkringsbörs.

I skuggan av dramatiken kring republikanernas försök att stoppa president Obamas sjukförsäkringsreform och deras vägran att höja det federala skuldtaket, så strömmar nu mängder med fattiga oförsäkrade amerikaner in till de nya sjukförsäkringsbörserna landet över.

Trots problem med den federala webbsajten Healthcare.gov, så har de delstatliga börserna varit lätta och snabba att använda.

Robert Pear och Abby Goodnough skriver i New York Times om anstormningen till börserna : Uninsured Find More Success via Health Exchanges Run by States

Continue reading