Politik

Varför IT-företagen i Silicon Valley satsar på Öppen Kod

I en utveckling som skulle få nationalekonomer och de flesta svenska Moderater att tappa fattningen, så fortsätter trenden med IT-företag i Silicon Valley som tar delar av sin kod och gör den öppen.

Det är en rätt ny trend, och gäller långt ifrån alla företag och alla kod, men den är tillräckligt stor för att spela en växande roll inom den innovationsekonomi som ligger till grund för Silicon Valleys makalösa framgångar under de senaste decennierna.

Orsaker till att så många företag för över delar av sin produktionskod till öppen kod är att det är coolt och programmerarna gillar att jobba med öppen kod, men också för att det ger en god renommé till företaget och inte minst att det är så oerhört enkelt med den populära sajten Github

Derrick Herris skriver på GigaOm: Airbnb open sources SmartStack, its take on automating uptime

Airbnb open sourced a new tool called SmartStack that automates the management of the company’s various services. If they’re healthy, SmartStack facilitates communications. If they’re not, it knows and it takes them down.
tweet this

Building a service-oriented architecture for a web application is probably the right way to go, but managing so many services — all interconnected but all living and running in their own little bubbles — can be tricky. Airbnb solved the problem for its service by building a system called SmartStack, which the company has open sourced on GitHub.

….

That so many things get open sourced to some degree just drives more innovation. It’s no wonder there’s a whole emerging dedicated to making application developers’ lives easier and that web and mobile applications are getting better, faster and more reliable with each passing day. To think (broadband issues notwithstanding) there’ll be a whole generation of consumers who might never have to get used to fail whales or “Oops, something went wrong” messages.

Så trenden kommer att utan tvekan att fortsätta. Vad man har upptäckt är att man lätt kan överföra kod som ligger i periferin av företagets strategiska intressen, för att på så sätt få programmerare från andra företag att ta koden och vidareutveckla den. Så att man på det sättet kan få programmerare från andra företag att jobba på problem som är av intresse för det egna företaget, och som man sen i sin tur kan återanvända.

En mycket intressant utveckling som är en del av den s.k. API-ekonoimi eller Gränssnittsekonomin.

[tags]Öppen Kod, Silicon Valley, Open Code Silicon Valley, Open Code AirBnB [/tags]