Politik

Generationsväxling i EU:s attityder till USA i skuggan av president Obamas massavlyssning?

Att svenska regeringen med Carl Bildt i spetsen rycker på axlarna över president Obamas presumtiva massavlyssning av deras och en stor del av det svenska folkets mobiler kommer kanske inte som någon större överraskning.

Svenska FRA har ett nära samarbete med amerikanska NSA och svenska regeringen vågar tydligen inte att äventyra det samarbetet genom att säga så mycket som ett pip, oavsett vad som avslöjas.

Carl Bildt tillhör den generation som växte upp under det Kalla Krigets dagar och fortfarande ser på USA som en garanti för ett fritt Europas.

Men dagens unga är inte lika nostalgiska till det USA som en gång var, och frågan är om EU-stater som Tyskland och Frankrike i längden kommer att
acceptera att de t.ex. aldrig kan förhandla med USA om någonting utan att de amerikanska förhandlarna redan vet allt om deras förhandlingspositioner. Och inte bara det, allt om deras privatliv, deras finansiella och ekonomiska tillgångar, och vad de gör i sängen och med vem på natten.

Eller att EU-ekonomin med jämna mellanrum kommer att hotas av ännu ett amerikanskt budgetstup, eller president Obamas allt mer erratiska utrikespolitik.

Alison Smale skriver i New York Times: Germany and France Propose Talks With U.S. to Rein In Spying

The sharp words from Germany, France and others this week are part of a broader set of frustrations over issues like the Syrian civil war, the danger posed to the global economy by Washington’s fiscal fights and the broader perception that the president himself — for all his promises to rebuild relations with allies following the Bush presidency — is an unreliable partner.

This American administration is “misreading and miscalculating the effects” of its deeds in a Europe that is less ready than it once was to heed the United States, said Annette Heuser, executive director of the Bertelsmann Foundation, a research organization in Washington.

Early on Friday, Chancellor Angela Merkel of Germany and President François Hollande of France emerged from a meeting of European leaders to call for talks with the United States on new rules for their intelligence relationship. A statement from the European leaders said a “lack of trust” could undermine trans-Atlantic intelligence cooperation.

En supermakt får inte uppträda hur som helst, och under president Bush och Obama har USA definitivt gått för långt och blivit alltför erratiskt. Man har också visat en tilltagande arterioskleros med medföljande oförmåga att hantera den egna budgeten, med öppna brytningar mellan de två politiska partierna och med snabbt ökande sociala klyftor.

Det var en sak att USA efter Andra Världskriget kunde framstå en ett framtidsland, men med vapenvåld, budgetstup, politiskt skyttegravskrig, den kristna högern och en klantig president så, så är det vara de mest inbitna USA-entusiaster som längre ser på USA som ett framtidsland.

Vilket inte betyder att USA inte kan komma igen. Men inte förrän man börjar befatta sig med sina djupgående problem.

Pressklipp:
Ilskna ledare kontaktar USA,
NSA övervakade 35 världsledare,Obama sätter hoppet till problemlösaren, Teknikstrul strör salt i Barack Obamas sår

[tags]USA och EU, Massavlyssning USA, President Obama massavlyssning, generationsskillnader USA och EU [/tags]