Politik

Är MOOC-eran redan över? Webb-baserade kurser på nätet får välbehövlig konkurrens

Anti-MOOC. Khan Academy. Bilden är klickbar.

När de massiva webbaserade kurserna – MOOC – kom för ett par år sen så såg många med mig det som en vision av framtiden.
Hur miljoner människor över hela världen skulle sitta framför sina dataskärmar och läsa gratis universitetskurser på Coursera, Udacity och eDX, undervisade av några av USA:s och världens bästa akademiska lärare.

Hur kunde det gå snett, speciellt eftersom riskkapitalet pushade på med stora investeringar i Coursera: $65 miljoner och Udacity $20 miljoner.

Men som Economist skriver så kan MOOC-rörelsen kanske redan vara över, i alla fall tyder jag deras artikel på det sättet. För vad som hittills har inträffat är att det stora flertalet av alla de studiesugna som börjar ta MOOC-kurser inte fullföljer sina studier, och orsakerna till det är i sin tur att kurserna är långa och att studenterna känner sig isolerade där framför sin dator utan att kunna umgås och diskutera med andra studenter.

Short e-courses
Move over, MOOCs

MASSIVE open online courses, or MOOCs, offered by universities have the potential to shake up education. People yearn to learn, but many enroll on MOOC courses only to flunk out after a few lessons. MOOCs are ill-suited to their medium: they are long and lack interaction. That is why less formal alternatives are doing well.

TED Talks have thrived. The video lectures, less than 20 minutes long and given by sharp suited penseurs, are devoured by a large audience keen to learn superficial facts about their world (Malcolm Gladwell, the pop science author recently savaged in our paper edition, is a star in the TED firmament). On the average commuter train, chances are that the young man in the flannel shirt and ankle boots peering at his iPhone is plugged into the latest TED Talk.

Vad det handlar om är människornas allt kortare koncentrationsförmåga, våra allt hektiskare liv, och inte minst den mobila webben. Istället för att sitta framför datorn som i en gammaldags skolsal så sitter vi på SL-tåget, på Öresundståget eller på någon buss i Hallandstrafiken och tittar på kortade kurser som Khan Academy, Ted Talks, eller alla de kurser som finns utlagda på YouTube.

Dagens människor har helt nya förutsättningar att lära, och MOOC-kurserna har inte insett det. Dom är egentligen förvånansvärt gammalmodiga. Framtiden för både skolan och högskoleundervisning, som vi även ser här i Silicon Valley, är alltså att man idag lär sig mobilt, på ett helt annat sätt än tidigare.

Och den som kan tillvarata det behovet och designa kurser för dagens kunskapströstande människor kommer att bli framgångsrika.

Kanske MOOC-kurserna kan skäras ner och anpassas till den mobila marknaden, annars kan dom mycket snart förpassas till historiens skräphög. Tillsammans med riskkapitalets miljoner.

Pressklipp:

[tags]Sakernas Internet, MOOC, Massive Open Online Courses, Webbaserade kurser Silicon Valley [/tags]

One thought on “Är MOOC-eran redan över? Webb-baserade kurser på nätet får välbehövlig konkurrens

  1. Tobbe

    Du har helt rätt Lennart. MOOC-kurserna har inte tillfört något nytt utan är bara samma gamla tråkiga akademiska långa textbaserade litanior utlagda i en ny kanal.
    Inte undra på att folk tröttnar. Det gjorde jag själv tämligen snabbt när jag provade en distanskurs för något år sedan. Nej om distansundervisning skall få genomslag så måste alla kanaler användas, text, bild, ljud, film och interaktiv kommunikation.

Comments are closed.