Politik

Ovan där, glöm Drake-ekvationen, det vimlar tydligen av jordar i vintergatan

För den som liksom jag växte upp med den brittiske kosmologen Fred Hoyle, så är kosmologi ändlöst fascinerande. Jag har skrivit om Kosmologin: efter Higgs Boson, vad är det vi inte vet, vad återstår att utforska om universum? . Nu kommer nyheten att det kan finnas fler planeter än någon hade trott i vår egen vintergata.

Dennis Overbye skriver i New York Times: Planet Search Suggests Many Are Earth-Like

Astronomers reported that there could be as many as 40 billion habitable Earth-size planets in the galaxy, based on a new analysis of data from NASA’s Kepler spacecraft.

The finding, which excites even the most seasoned astronomers, is that one of every five sun-like stars in the galaxy has a planet the size of Earth circling it in the Goldilocks zone — not too hot, not too cold — where surface temperatures should be compatible with liquid water, according to a herculean three-year calculation based on data from the Kepler spacecraft by Erik Petigura, a graduate student at the University of California, Berkeley.

Mr. Petigura’s analysis represents a major step toward the main goal of the Kepler mission, which was to measure what fraction of sun-like stars in the galaxy have Earth-size planets. Sometimes called eta-Earth, it is an important factor in the so-called Drake equation used to estimate the number of intelligent civilizations in the universe.

Drake-equationen, för den som inte känner till den, är intressant men i grunden meningslöst försök att, som Wikipedian skriver “kontroversiell ekvation framtagen för att uppskatta antalet högteknologiska civilisationer i Vintergatan vid en given tidpunkt. Den formulerades av radioastronomen Frank Drake på 1960-talet.”

Precis vad de nya upptäckterna betyder är det säkert för tidigt att uttala sig om, men intressant är det onekligen.

Lägg till det att det nu verkar som om det inte finns någon mörk materia i universum! Vilket, om iakttagelserna står sig, skulle visa att vi inte har en aning om hur universum egentligen ser ut.

On October 30th the team running the Large Underground Xenon (LUX) experiment, in a mine 1,500 metres below South Dakota, announced the results of their first three months spent hunting for dark matter: nothing. That is big news. It contradicts evidence from several other experiments, which offered hints that dark matter had been spotted. And LUX is the most sensitive dark-matter detector yet built.

The history of dark matter dates back to 1933, when Fritz Zwicky, a Swiss astrophysicist working at the California Institute of Technology, noticed something odd. The galaxies he was looking at seemed to be moving in ways inexplicable by the gravitational pull of their neighbours. This led him to argue that the universe is full of much more stuff than can be seen through optical telescopes.

För att citera Blandaren, Sveriges enda tankesmedja, “om man färdas fortare än ljusets hastighet sp svartnar det för ögonen”. Vilket det gör för mig rent kosmologiskt just nu.

Pressklipp:

FN rustar för rymdhot,Sverige planerade rymdspionage med Frankrike, FN rustar för rymdhot,Sverige planerade rymdspionage med Frankrike

[tags]Kosmologi, Mörk materia, Universum Kosmologi, Rymden [/tags]