Politik

Olle Wästberg, Elisabeth Svantesson och Gud i USA

Olle Wästberg är en av de svenska USA-observatörer med lång erfarenhet av USA som jag brukar läsa eftersom han ofta har intressanta infallsvinklar. Om han representerar New York och de åsikter som dominerar på den amerikanska östkusten så kommer mina insikter från Silicon Valley och Kalifornien.

Han brukar ofta stimulera mig till att tänka, vilket alltid är bra.

Som i sitt sista nyhetsbrev där han skriver:

”I USA blir man inte vald till president om man inte är troende. Här är det kanske lite annorlunda”. Så sa Sveriges nya arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, som har varit aktiv i ”Ja till livet” och är med i en extremkristen kyrka.

Jag är inte så säker på att det är sant. Visserligen är det ungefär dubbelt så många u USA (70 procent) som i Sverige som säger sig tro att det finns en gud. (I den sort statistiska uppdelning som finns i USA framgår att svarta tror mest och judar minst.) Bara 30 procent av amerikaner brukar delta i gudstjänster. Allra starkast har sekulariseringen varit bland katoliker. Den organiserade ateismen växer tydligt.

Det är värt att påpeka att just frågan om hur religiösa, läs kristna, amerikanerna är, är mycket svårt att skapa klarhet i. Medan den källa som Olle Wästberg citerar anser att 70% av amerikaner tror på gud, så brukar Gallup-företagets siffror ligga över 90%, som för så sent som två år sen:
More Than 9 in 10 Americans Continue to Believe in God. Professed belief is lower among younger Americans, Easterners, and liberals

PRINCETON, NJ — More than 9 in 10 Americans still say “yes” when asked the basic question “Do you believe in God?”; this is down only slightly from the 1940s, when Gallup first asked this question.

Skillnaden mellan kristna i USA och i Sverige ligger inte bara i antalet kristna utan också i den intensitet med vilken man engagerar sig. Många amerikanska kristna tillbringar ofta flera kvällar i veckan plus helgen i kyrkan. Hela deras sociala umgänge kretsar kring det egna samfundet och de betalar också ofta ett tionde till kyrkan. Något som är betydligt mer ovanligt i Sverige, vad jag vet i alla fall.

Economist skriver om det stora antalet bokstavstrogna kristna i USA:All about Adam A furious—and political—debate about the origins of mankind

THAT old-time religion is strong in America. To take just one measure, for decades more than 40% of all Americans have consistently told Gallup pollsters that God created humans in pretty much their current form, less than 10,000 years ago. They are embracing an account of man’s origins promoted by Young Earth Creationists who lean on a painstakingly literal reading of the Scriptures, swatting aside the counter-claims of science (fossils are a relic of Noah’s flood, they argue, and evolution is a myth peddled by atheists). In a recent poll 58% of Republicans and 41% of Democrats backed creationism. The glue that underpins such faith is the principle of Biblical inerrancy—a certainty that the Scriptures are infallibly and unchangingly true.

A quest for certainty is an American tradition. Old World believers often inherit religion passively, like a cultural artefact. Americans, an individualistic bunch, are more likely to switch churches or preachers until they find a creed that makes sense to them. They admire fundamental texts (the constitution, for example) that plain citizens may parse for immutable truths.

Kommer USA på sikt att bli mindre kristet? Jag skulle inte nödvändigtvis vilja satsa pengar på det. Visst, i takt med att utbildningsnivåerna stiger så brukar religiositeten också falla. Men det finns ingen självklar koppling. Jag känner unga välutbildade IT-ingenjörer här i Silicon Valley som är bokstavstrogna.

Om jag skulle gissa så tror jag att kristendomen kommer att fortsätta att spela en dominerande roll i det amerikanska samhället så långt in i framtiden som vi kan se.

Pressklipp:
USA-experiment med dödligt gift kritiseras,

[tags]Kristna i USA, USA kristna, Den kristna högern [/tags]