Politik

Lennarts MOOC och datorkurs 5: Vi introducerar Google App Engine för Python och Flask

Datorkursen är nu inne på femte avsnittet som alltså har titeln Lennarts MOOC och datorkurs 5: Vi introducerar Google App Engine för Python och Flask.

Det steg vi nu ska ta är viktigt. Hittills has vi alltså jobbat på vår egen dator. I första lektionen så installerade vi MongoDB, en s.k. No SQK-databas som vi kommer att använda för lagra dom data vi behöver för vår app. Sen i andra lektionen så installerade vi Python-språket, som är det datorspråk vi ska använda för att skriva vår app. Och sen i tredje lektionen så installerade vi ett litet piffigt ramverk som heter Flask och som gör det lätt att skriva appar på webben. I fjärde lektionen så vidareutvecklade vi får app i Flask, Python och MongoDB

Nu tar vi alltså nästa steg in i datormolnen och speciellt in i Googles datormoln Google App Engine.

De allra flesta startupföretag använder sig av datormolnen. Det betyder att startupföretaget inte behöver köpa sina egna serverar eller koppla upp sig mot ett webbhotell som inte har de resurser som behövs för ett växande företag.

Det är lätt att samarbeta med IT-ingenjörer på andra platser och i andra länder. Priset är överkomligt och det är gratis för små projekt som vårt.

Så efter det att vi har registrerat oss på Google App Engine så ser vi att vi kan välja mellan fyra datorspråk, Python, Java, PHP eller Go. Vi skulle givetvis kunna välja Python, men om vi tittar litet längre ner på sidan så upptäcker vi att vi att Flask redan är installerat på Google App Engine och att vi alltså kan börja använde det där utan att behöva installera vare sig det eller Python. Och där har vi ett bra exempel på varför datormolnen är så populära.

Vi börjar med att använda Flask i sandlådan på Google App Engine och vi ser hur syntaxen är precis den vi lärde oss i vår senaste lektion. Vi ser också att vi kan använda Jinja2 för HTML-templates. Allt ligger klappat och klart för oss uppe i datormolnen.

Vi kan modifiera koden och vi trycker på den blåvita knappen kan vi se hur appens output förändras.

Men det här är bara en sandlåda och för att utveckla vår egen kod så måste vi ladda ner projektet på vår egen dator.

Steg 3 förklarar hur vi ska göra det. OBS att vi måste använda Python 2.7 för att utveckla på Google App Engine. Dom har ännu inte uppgraderat till Python 3.3 som vi använder. Det finns små skillnader mellan de olika versionerna av Python, men ingenting allvarligt.

I nästa lektion ska vi gå igenom steg tre och steg fyra på Google App Engine.

Nu kanske någon säger att jamen varför sa du inte att vi borde använda Python 2.7 redan från början? Sanningen är att jag inte insåg det då. Så till Jul så kanske jag går tillbaks och ändrar Python-lektionen. Men hur som helst, så här är det ofta att skriva appar. Mycket handlar om olika versioner som måste fogas samman.
Och Google APp Engine kommer med stor säkerhet att uppgradera till Python 3.3 i vilket fall.

Pressklipp:

[tags]Lennarts Datakurs, MongoDB, Python Mongo, MongoDB Python, Lennart Silicon Valley , Flask, Python Flask, Python Jinja2 , Google App Engine [/tags]