Politik

Ankelbitande federal domare mot president Obamas grandiosa massavlyssning. Hög tid för svenska HD att göra samma sak!

En Spiraltrappa i Högsta Domstolen

Att president Obama och hans omhuldade NSA bryter mot den amerikanska grundlagen, som den federala domaren Richard J Leon i United States District Court for the District of Columbia inom gångavstånd från Vita Huset anser, kommer knappast som någon överraskning. Men det kommer aningen olägligt för president Obama, som nu kommer att överklaga domslutet, men som inte kan vara helt säker på att vinna i Högsta Domstolen, där det här målet mycket väl kan sluta.

Det viktiga med den amerikanska författningen, liksom den svenska, är att regeringschefen inte kan påverka domstolarna utan måste finna sig i deras domslut.

Charlie Savage skriver om det ovänate domslutet i New York Times: Federal Judge Rules Against N.S.A. Phone Data Program

A Federal District Court judge ruled on Monday that the National Security Agency program that is systematically keeping records of all Americans’ phone calls most likely violates the Constitution, and he ordered the government to stop collecting data on two plaintiffs’ personal calls and destroy the records of their calling history.

In a 68-page ruling, Judge Richard J. Leon of the District of Columbia called the program’s technology “almost Orwellian” and suggested that James Madison, the author of the Constitution, would be “aghast” to learn that the government was encroaching on liberty in such a way.

“I cannot imagine a more ‘indiscriminate’ and ‘arbitrary’ invasion than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every single citizen for purposes of querying and analyzing it without prior judicial approval,” Judge Leon wrote. “Surely, such a program infringes on ‘that degree of privacy’ that the founders enshrined in the Fourth Amendment.”

Judge Leon stayed his injunction “in light of the significant national security interests at stake in this case and the novelty of the constitutional issues,” allowing the government time to appeal it, a matter that he said could take some six months.

Att en federal domare tar Edward Snowdens parti mot president Obama är i sanning pinsamt för presidenten.

Nu är den amerikanska högsta domstolen mycket konservativ, men ingen kan med säkerhet säga hur den skulle rösta i det här fallet.

Man kan bara hoppas att det svenska motståndet mot Fredrik Reinfeldts massavlyssning även det tilltar efter de senaste avslöjandena i SvT:s Uppdrag Granskning. Säker inte de sista.

Pressklipp:
Domare: USA-övervakning olaglig,
Domare: USA-övervakning olaglig,USA-övervakning olaglig enligt domare,Domare: USA-övervakning olaglig