Politik

Den globaliserade IT-industrins existentiella hot mot den svenska välfärden

Entreprenörskyrkan i Stockholm. Bilden är klickbar

Världen befinner sig just nu i en aldrig tidigare skådad utvecklingstsunami. Det gäller inte enbart IT. Bioteknologi är nästan lika viktigt här i Silicon Valley som IT och grön energi. Men IT och digitaliseringen av data är vad som ligger som grund till den allt snabbare utvecklingen.

Det samhälle som anpassar sig och bygger upp ett modernt utbildningssystem och en modern infrastruktur överlever. Den som inte vill eller kan passa sig kommer att gå under. Och det gäller även Sverige med sina fallande Pisa-siffror .

Liz Alderman skriver i New York Times om EU~s problem med växande brist på IT- och teknologiska kunskaper: Unemployed in Europe Stymied by Lack of Technology Skills

Employers have long complained that graduates do not have the skills they need. But in a recent report, the International Labor Organization warned that “skills mismatches and occupational shifts have worsened” in Europe in the wake of the crisis. People laid off in hard-hit sectors, from construction to finance, face lengthy retraining, while too few graduates entering the job market have chosen engineering, science or technology degrees for the growing innovation-based jobs market.

The gap in Europe has important consequences for the recovery as the euro zone grapples with unemployment rates stuck stubbornly above 12 percent: It may hold back a return to meaningful growth and generate “significant economic and social costs,” according to the European Commission, the policy-making arm of the European Union.

International Labour Organization varnar för att kunskapsklyftan kan komma att bidra till längre arbetslöshetsperioder och skulle kunna minska effekten av dagens politiska åtgärder för att stimulera tillväxten. I USA har fenomenet också bidragit till en ökning av den långvariga arbetslösheten.

Problemet för Sverige är att den infrastruktur som behövs för att bygga upp en konkurrensmässig IT-industri idag i allt större utsträckning är virtuell. Med allt från MOOCs som Udacity och Coursera till datormolnen, kodhotellet github, supportsajten Stack Overflow, hela den väldiga öppna kodrörelsen, ängelinvesterare och riskkapital. Hela startup och innovationsmodellen är lätt att kopiera för den som vill.

Men för det samhälle som inte vill lägga manken till och verkligen inse att det här är ett existentiellt hot mot hela den svenska modellen, ja då kan det gå mycket illa mycket snabbt.

Jag skrev hur jag besökte Nairobi i augusti och till min förvåning upptäckte att
de startupföretag jag pratade med, kunskapsmässigt generellt låg på samma nivå som man gör här i Silicon Valley.

Nu ligger Sverige långt fram på IT-området. Stockholm börjar alltmer likna San Francisco med entreprenörshotell som SUP46 och Entreprenörskyrkan och en startupmarknad som har uppmärksammas i New York Times.

Men det behövs mycket mer för att Sverige ska kunna behålla sin plats i den internationella IT-ligan.
Allt från att satsa på dataprogrammering, matte och vetenskap i skolan och högre lärarlöner till satsningar på innovationsmagneter även utanför storstäderna.

Det är inte storföretagen som ger nya jobb, det är startupföretagen.

Svensk IT

[tags]Startupekonomin, Uppstartföretag, Öppen Kod Sverige, IT i skolan, IT i Sverige [/tags]

2 thoughts on “Den globaliserade IT-industrins existentiella hot mot den svenska välfärden

  1. Bosse

    På tal om utvecklingstsunami och grön energi så finns det väl en viss risk att just satsningen på grön energi kommer av sig i.o.m. den nya tekniken, kallad fracking, att utvinna olja och gas. Oljeentusiasterna vädrar morgonluft och rädslan för “peak oil” verkar vara borta med vinden. Risken är tyvärr stor att miljö och klimat får betala ett högt pris för den här nya oljeoptimismen.

    1. Lennart

      Bosse: Fracking är mycket miljöfarlig, vilket också är anledningen till att lokalmyndigheterna nu har tillsatt en kommission för att undersöka hur miljön påverkar här i Kalifornien.

Comments are closed.