Politik

Glöm den långa svansen, hur Internet leder till att inkomstskillnaderna växer i både USA och Sverige och hotar demokratin

Det här är en intressant och inte så litet skrämmande historia. Som börjar med journalisten Chris Anderssons uppmärksammade bok från 2004: The Long Tail eller den långa svansen på svenska som marknadsförde hypotesen att det sammanlagda försäljningsvärdet av de småsäljande produkterna kan vara lika stort som värdet på de produkter som traditionellt ansetts som storsäljare, varför det i den elektroniska tidsåldern med låga eller inga lagerhållningskostnader kan vara värt att satsa även på produkter i en smal nisch.

Men Internet har inte fungerat på det sättet, som Anita Elberse påpekade i en idag välkänd artikel i Harvard Business ReviewShould You Invest in the Long Tail? och mer här:

Anita Elberse har nu utvecklat sin kritik av den långa svansen till en uppmärksammad bok:
Blockbusters: Hit-making, Risk-taking, and the Big Business of Entertainment.
http://www.economist.com/news/business-books-quarterly/21593405-bigger-bets-are-not-necessarily-riskier-give-me-another-hit

The tail has become longer, but the internet has helped bestsellers become even bigger, because people follow the recommendations of friends and casual consumers opt for known quantities. In 2011 just 102 of the 8m digital musical tracks sold generated nearly a sixth of all sales. Blockbusters tend to be self-reinforcing, because firms spend more to promote products they think stand a better chance of becoming popular.

M.a.o. Internet gör det möjligt att nå en betydligt större publik än någonsin tidigare. Och dom som har de största resurserna har de bästa möjligheterna att nå ut till en större publik. Något som i sin tur leder till större inkomstskillnader, som Robert H Frank, ekonomiprofessor vid Cornell University beskriver i en viktig artikel i New York Times: The Vicious Circle of Income Inequality

Wealthy people don’t choose just any architects, artists, lawyers, plastic surgeons, heart specialists or cosmetic dentists. They seek out the best, and the most expensive, practitioners in each category. The information revolution has greatly increased their ability to find those practitioners and transact with them. So as the rich get richer, the talented people they patronize get richer, too. Their spending, in turn, increases the incomes of other elite practitioners, and so on.

…rising inequality has had much impact on the political process. Greater income and wealth in the hands of top earners gives them greater access to legislators. And it confers more ability to influence public opinion through contributions to research organizations and political action committees. The results have included long-term reductions in income and estate taxes, as well as relaxed business regulation. Those changes, in turn, have caused further concentrations of income and wealth at the top, creating even more political influence.

But perhaps the most important new feedback loop shows up in higher education. Tighter budgets in middle-class families make it harder for them to afford the special tutors and other environmental advantages that help more affluent students win admission to elite universities.

De ökande ekonomiska klyftorna här i USA är något jag har kunnat observera i min egen familj. Och vi ser samma sak i dagens Sverige.

Den långa svansen som hade kunnat lyfta upp de fattigaste fungerar inte som Chris Anderson och många med honom hade trott. Idag är det de rikaste som bygger upp sina sociala nätverk av politiker, finansexperter och personliga rådgivare för att öka sina redan höga inkomster och skaffa sig personliga fördelar och företräde för de fattiga som kanske är intelligentare och skickligare men som ändå inte kan konkurrera mot de rikaste.

Det är i alla fall Robert H Franks tes och den är väl värd att begrunda, innan det blir för sent. För utvecklingen går år precis samma håll i Sverige som i USA.

Pressklipp:
Krugman spår ekonomisk istid,?Anorektisk ekonomi beror inte på räntor?

[tags]Robert H Frank, Inkomstskillnader och Internet [/tags]

24 thoughts on “Glöm den långa svansen, hur Internet leder till att inkomstskillnaderna växer i både USA och Sverige och hotar demokratin

 1. Johnny

  Vi vet att de rikas olika nätverk utgörs grupper som Council of Foreign Relations med Rockefeller i spetsen som har levererat många presidenter, utrikesministrar, försvarsministrar och CIA chefer till den amerikanska regeringen. Vi har också Trialateral Commission, Bilderbergsgruppen, World Economic Forum i Schweiz där världseliten som journalister, politiker, bankägare, mediaägare och företagsagare träffas regelbundet.

  Det är bevisat att taxexempt Foundations som Ford och Rockefeller Foundations sponsar extrema politiska rörelser i USA för att söndra och härska. De säger sjävla (CFR) att de arbetar för en ny världsordning (NWO) och en världsregering och då måste nationalstaters suveränitet underordna sig NWO och sedan vill de minska antalet människor på jorden från 7 till 1 miljard.

  När man antar detta perspektiv på utvecklingen så förstår man varför destruktiv politik implementeras under falsk marknadsföring mot folkets vilja. Frihandel talade det Anglo-Amerikanska etablissemanget varmt om för att avskaffa alla tullar och flytta produktionen från västvärldens höglöneländer till asiens låglöneländer vilket medfört att många industriarbetare blivt arbetslösa sedan 1973 då Sverige hade ca 1.1 miljoner industriarbetare mot ca 250.000 idag som ändå producerar 10 gånger mer tack vare bättre maskiner.

  Sedan bedrivs flera samhällsomvälvande projekt med klassisk kulturmarxistisk agenda, som ex massinvandring och mångkultur, “Climate Change”, feminism och “genusvetenskap”, pornografi, fri sex, våld, sprit, öl, tobak och droger, systematiska anfallskrig startade med false flag operartions. En fientlig elit som söndrar för att härska, något som alla imperier ägnat sig åt genom historien, inte minst det brittiska och sedan det amerikanska.

  Cecil Rhodes, barn av “The British Empire”, reste till Sydafrika och hittade både guld och diamantgruvor som utgjorde grunden till De Beers. Han dog 1902 som en av världens rikaste män och donerade sina pengar till ett hemligt sällskap som organiserades som en Jesuit order, som skulle verka för “The Expansion of the British Empire”. Han bildade också en stependierfond för studenter till Oxford. Bill Clinton är ex en Rhodes stipendiat. Hur den brittiska oligarkin, som skapade sina förmögenheter sedan år 1600 med Ostindiska Kompaniets och alla kolonier under imperiets dagar, har förgrenat sig över världen ser vi i dag. London är världens finanscentrum tillsammans med New York och USA är idag världens främsta krigsmakt, Rotschild och Rockefeller verkar vara de främsta synliga ledarna för det Anglo-Saxiska etablissemanget. FED blev privat centralbank 1913, så dessa bank-media-olja-bigbusiness svinrika oligarker har i alla fall haft makten sedan 1913 i USA. Så förstår jag världen idag.

  Här är en ny sympatisk och intressant professor som forskat ock skrivit böcker om saken sedan 1960-talet, One World Government & Collectivism – G. Edward Griffin:

  http://www.youtube.com/watch?v=BIytgv3GRsc

 2. cmo

  Stagnationen/minskningen i hushållsinkomst hos medelklassen beror till stor del på demografiska förändringar. Sedan 70 talet har antalet skilsmässor ökat kraftigt, speciellt bland låginkomsttagare, vilket gjort att antalet inkomster (inkomstagare) per hushåll minskat. Dessutom räknas inte medical eller andra benefits in i statistiken och värdet av dessa har ökat. Globaliseringen av ekonomin som lett till problem för arbetarklassen har också lett till betydligt lägre priser för många varor vilket gör att levnadsstandarden ökat mer än löneutvecklingen.

  http://cafehayek.com/2013/11/inequality-in-two-graphs.html

 3. jimmi

  “Den långa svansen som hade kunnat lyfta upp de fattigaste fungerar inte som Chris Anderson och många med honom hade trott. Idag är det de rikaste som bygger upp sina sociala nätverk av politiker, finansexperter och personliga rådgivare för att öka sina redan höga inkomster och skaffa sig personliga fördelar och företräde för de fattiga som kanske är intelligentare och skickligare men som ändå inte kan konkurrera mot de rikaste.”

  “Sverige/Europa/Västvärlden under årtionden haft ett gigantiskt försprång gentemot omvärlden och således kunde en relativt medioker svensk med enkelhet konkurrera ut en extremt ambitiös kines eller indier på den globala marknaden.”

  Skillnaden är väl i stort att den ena pratar om väst och öst då. medans den andra pratar om rikedom och klasskillnader nu. Särskilt då att väst nu håller på att tappa sitt artificiella försprång. Medans jag har starka misstankar att rika kommer inte göra det gentemot de som har det sämre ställt. (Dock kan ha fel)

  Medans nu kan en ambitiös person med sämre ställd livsnorm göra samma arbete och därmed konkurrera ut den andra, vilket devalverar arbetet och möjligtvis livskvaliteten (men det är jag mer skeptisk på än säker).

  Skulle gärna ha forskning som motbevisar mig.

 4. San

  Nota Bene: Att medelklassen sjunkit under dotcombubblan och finanskrisens efterdyningar är jag med på. Det är mer det hyperbola “snabbt” jag invänder mot. Snabbt är ju ett relativt begrepp i jämförelse med något, rimligen ökningen av medelklassen under samma år.

  Jämförelsen som brukar göras är medelinkomsten som från 89-99 steg från $51000-$55000 för att 14 år sedan vara nere på $51000 igen. Således alltså inte snabbt, utan lägre än motsvarande takt i ökningen.

 5. Per A.

  USA och Sverige ligger inte helt i fas politiskt. Det brukar sägas att politiska trender och moden kommer till Sverige ett till två decennier efter de har drabbat USA. Som jag förstår det så började den amerikanska medelklassen undergrävas och utholkas under Reagan. Som jag har upplevt det så har denna process här i Sverige börjat ungefär 2005, och har inte heller gått lika långt som hos er.
  Däremot så går det fortare för teknologiska trender att göra resan över Atlanten. Då det gäller internet som en vardaglig företelse så var Sverige bara ett fåtal år efter USA. Hade medelklassens knipa främst berott på teknologiska faktorer så tror jag att Sverige hade varit mer i synk med USA än vad vi faktiskt är.

 6. San

  Du fortsätter envist ignorera den globala trenden och tar lokala trender som passar din argumentation.

  Dessutom var universitetsexamen på 70-talet något ovanligt, från 1965-2005 har andelen ökar fyrfaldigt. Sedan dess troligtvis ännu mer. Lägg därtill andelen invandrare som anländer till USA med en examen. Så ja, en examen är inte värd lika mycket längre eftersom den helt enkelt inte gör dig unik på arbetsmarknaden. Inte så anmärkningsvärt egentligen.

  … och nej, medelklassen sjunker inte snabbt. Det är bara en av dina sedvanliga hyperboler.

 7. Peter Andersson

  @ San

  Jag förstår iofs vad du menar, men visst har vi ändå ett slags “After School Programs” i Sverige – det är bara det att HELA den grejen är politiskt outsourcad till idrottsrörelsen som via aktivitetsbidrag och mångmiljonlådor (alltså kommunala idrottshallar) har något slags snudd på de-facto-monopol på att ta hand om landets yngre förmågor på kvällstid.

  Dock med stor framgång, det skall erkännas. Med nio miljoner människor här av världens totalt sju miljarder (mindre än 1,5 promille) så borde Sverige egentligen bara vinna ungefär en enda OS-medalj totalt ungefär vart tionde år, högst två, om alla på hela jordklotet hade samma förutsättningar att utöva idrott.

  Så visst har vi ett framgångsrikt “skolsystem” – tyvärr dock inte längre vad gäller att lära sig räkna, skriva, läsa och förstå…

 8. Peter Andersson

  @ Lennart

  “Tidigare hade alla barn samma förutsättningar för skolan höll samma standard över hela landet.”

  Kanske. Men det är lite nostalgi och det-spelades-bättre-fotboll-på-Gunnar-Nordahls-tid-varning på det påståendet. Jag tror nog att lärare var olika skickliga och att barn hade olika inlärningshastighet förr också. Lärarnas lönenivåerna var säkert jämnare dock när det hela styrdes av staten.

 9. Per A.

  Att inkomstklyftorna i västvärlden ökar är förmodligen ett resultat av ideologi och politik, snarare än av teknologi.

  1. Lennart

   Per: Då skulle medelkassen urholkas i både USA och Sverige samtidigt, för att bara nämna två länder. Ett bra exempel är den amerikanska mellanvästern som nu har förvandlats till ett rostbälte genom att medelklassjobben först flyttades utomlands och sen ersattes av maskiner.

 10. San

  Andelen medelklass i världen har ökat, således har inkomstklyftorna minskat. Det enda som skett är att västvärldens medelklass har tappat sitt försprång gentemot övriga.

  1. Lennart

   San: Det stämmer inte, tyvärr. Under de senaste 30 åren har den amerikanska medelklassen krymper steg för steg. Fram till slutet av 1970-talet kunde man få ett bra jobb livet ut med high school-examen. Något jag själv upplevde i Ohio när jag först kom till USA på ett sommarjobb. Sen kom utlokaliseringen och mellanvästern förvandlades till rostbälte. Fram till för några år sen så var en universitetsexamen en biljett in till medelklassen. Men inte längre. Precis varför det är kan man diskutera, men medelkassen krymper snabbt.

 11. San

  Men visst. Som förälder i Jersey City, dit vi flyttar om två månader så kommer jag inte att blint lita på att skolan gör jobbet att utbilda min son. Hur jag hade resonerat i Sverige vet jag faktiskt inte, det är ju också en kulturell fråga om hur omgivningen ser på vad man gör för sina barn.

  Det är ju uppenbart för mig att amerikaner av alla etniciteter på östkusten tagit mycket stort intryck av kinesiska och indiska immigranter när det gäller sina barns skolgång vad det gäller diverse “After School Programs”.

  Jag och en svensk vän som också bor i NY-området och har barn diskuterade lite vad det skulle innebära för Sverige, där den typen av “After School Programs” närmast skulle betraktas som barnmisshandel. För mig handlar det inte så mycket om internet, utan snarare att Sverige/Europa/Västvärlden under årtionden haft ett gigantiskt försprång gentemot omvärlden och således kunde en relativt medioker svensk med enkelhet konkurrera ut en extremt ambitiös kines eller indier på den globala marknaden.

  I nordöstra USA (och gissningsvis även i Kalifornien) möts de här båda världarna på ett helt annat sätt än vad de gör i Sverige eller resten av Europa. Således kan en amerikan skicka sina barn till matteklass efter skolan utan att behöva skämmas inför omgivningen. Men kan man göra det i Sverige? Tveksamt.

 12. San

  Om vi säger så här. Barnen till mina indiska kusiner gör saker idag deras föräldrar bara kunde drömma om, tex gå på utländska universitet. Maken till rappakalja har jag aldrig läst!

  1. Lennart

   San: Och ändå urholkas medelklassen, inkomstklyftorna ökar och miljoner jobb ersättas av Internetuppkopplade datorer. Visst, vi kan alla göra saker på Internet vi inte kunde göra tidigare, helt klart, men borde då inte inkomstklyftorna också minska?

  1. Lennart

   San: Försök inte svänga dig, miljoner läsare vill veta mer om dig och Angela Merkel. Det är den nya stora memen som håller på att gå viral på webben.

 13. San

  Världen är mycket stor. Sverige en rätt lite del av den. I den mån du talar om hela världen så är det inget som talar för ovanstående tes.

  1. Lennart

   San: Strunt i det, jag hör ryktesvägen att det var du som under din skidsemester i St. Moritz körde på Angela Merkel och skakade hela EU i dess grundvalar.

 14. Kalle

  Så du menar att intelligenta och skickliga fattiga skulle ha bättre möjligheter om inte internet fanns?

  1. Lennart

   Kalle: Svaret är ja. Chris Andersons tes om de långa svansen http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_svansen hävdade att Internet skulle gagna mångfalden. Men så har inte visat sig vara fallet. Istället har det gått åt andra hållet. Internet har gjort det möjligt för de stora aktörerna som Amazon inom bokbranschen att bli ännu mer dominanta. Det har gjort det enklare för de välbeställda att bli rikare och samtidigt enklare för de som saknar resurser att bli fattiga.

   Om vi ser på Sverige idag så håller medelklassen snabbt på att urholkas. De yrken som tidigare gav anställningstrygghet livet ut ersätts successivt av Internetuppkopplade datorer. Många av de jobb som erbjuds går inte längre att leva på, typ Walmart.

   Ta exemplet med den svenska skolan. Tidigare hade alla barn samma förutsättningar för skolan höll samma standard över hela landet. Men idag växer skillnaderna och vi håller återigen på att få fattigskolor. Och dom du har intelligenta barn som går i såna skolor så har dom ändå betydligt mindre chans en ett mindre ambitiöst barn med rika föräldrar i en Östermalmsskola som kan anställa privatlärare.

   En intressant tes.

Comments are closed.