Politik

Time Magazine uppmärksammar det hemlighetsfulla D-Wave Systems och deras kvantdator

Bilden är klickbar.

Datorn existerar i olika dimensioner. Den definierades redan år 1936 av den brittiske datavetaren Alan Turing som vad som idag kallas en Turingmaskin. Det enklaste är om vi tänker på datorn som ett schackspel. Det centrala i ett schackspel är inte hur schackbrädet eller schackpjäserna ser ut eller hur stora de är eller av vilket material de är byggda. Det viktiga är hur många pjäser som finns, vilka valörer de har och hur pjäserna rör sig på brädet. Och givetvis hur många
rutor som brädet består av.

Man kan enkelt spela schack utan vare sig bräde eller pjäser om man bara har gott minne.

Men datorn har också en fysisk dimension. Den är byggd av elektroniska komponenter och det betyder att dessa komponenter måste lyda kvantfmekanikens lagar så som de utvecklades av bl.a. den tyske fysikern Werner Heisenberg 1927. En av huvudprinciperna är att man på grund av Heisenbergs osäkerhetsprincip inte kan förutse vilket resultat en kvantdator kommer att ge även om man känner till de data som den kommer att manipulera.

Trots att vi alltså kan diskutera hur kvantdatorer kommer att se ut och vad de kommer att kunna användas till så är det mycket långt kvar tills vi kommer att kunna bygga mer än en liten prototyp av en fungerande kvantdator.

Vilket är vad D-Wave Systems ett litet kanadensiskt datorföretag med $63 miljoner i riskkapital bl.a. från CIA och med kontor i Palo Alto påstår att dom har gjort.

D-Wave Systems Inc. designs and manufactures quantum computing and superconducting electronics. It offers D-Wave One system, a computing system that is designed for industrial problems encountered by Fortune 500 companies, government, and academia. The company also provides customer support, site preparation, site installation, training packages, and on-site engineer support services. D-Wave Systems Inc. was founded in 1999 and is based in Burnaby, Canada. The company has additional offices and R&D facilities in Palo Alto, California.

Håkan Abrahamson skriver i Ny Teknik Kvantdator förlorade mot pc. En kvantdator med superdatorkyld processor fick tävla mot en vanlig pc i några slumpmässiga matematiska problem – och förlorade.

Tävlingen har utförts vid schweiziska ETH Zürich, och detaljerna kring testet har ännu inte offentliggjorts, men forskningsledaren Matthias Troyer säger att “vi har inte fått några bevis för att kvantdatorn D-Wave kommer upp i kvanthastigheter”.

Den kvantdator som användes vid försöket var en D-Wave Two från kanadensiska kvantdatortillverkaren D-Wave

Vilket med all tydlighet visar att vad D-Wave än har så är det inte att betrakta som en kvantdator.

Lev Grossman skriver i en stort upplagd omslagsartikel i Time Magazine (bakom deras betalvägg. Jag har dock trots det läst artikeln): The Quantum Quest for a Revolutionary Computer
Quantum computing uses strange subatomic behavior to exponentially speed up processing. It could be a revolution, or it could be wishful thinking

The D-Wave Two is an unusual computer, and D-Wave is an unusual company. It’s small, and it has very few customers, but they’re blue-chip: they include the defense contractor Lockheed Martin; a computing lab that’s hosted by NASA and largely funded by Google; and a U.S. intelligence agency that D-Wave executives decline to name.

The reason D-Wave has so few customers is that it makes a new type of computer called a quantum computer that’s so radical and strange, people are still trying to figure out what it’s for and how to use it. It could represent an enormous new source of computing power —it has the potential to solve problems that would take conventional computers centuries, with revolutionary consequences for fields ranging from cryptography to nanotechnology, pharmaceuticals to artificial intelligence.

Nu har Google nappat på iden och köpt in en av D-Waves datorer för att starta ett Quantum Artificial Intelligence Lab på NASA’s Ames Research Center på Moffett Field i Mountain View:

Machine learning is highly difficult. It’s what mathematicians call an “NP-hard” problem. …

Classical computers aren’t well suited to these types of creative problems. …

That’s where quantum computing comes in. …

We’ve already developed some quantum machine learning algorithms. One produces very compact, efficient recognizers — very useful when you’re short on power, as on a mobile device. Another can handle highly polluted training data, where a high percentage of the examples are mislabeled, as they often are in the real world. And we’ve learned some useful principles: e.g., you get the best results not with pure quantum computing, but by mixing quantum and classical computing.

Så även om D-Wave har en fungerande prototyp så kommer det säkert att ta decennier innan kvantdatorer blir verklighet. Vilket inte betyder att den här slags datorer är av stort intresse inte minst för världens stormakter och stora IT-företag.

Pressklipp:
Ny Teknik,Ny Teknik

[tags]Kvantdatorer, Quantum computers, Superdatorer [/tags]

2 thoughts on “Time Magazine uppmärksammar det hemlighetsfulla D-Wave Systems och deras kvantdator

  1. Jaha

    Om det är för bra för att vara sant är det nog inte det. Annars skulle t.ex. världens energiproblem vara lösta med Rossis katalysator. Att någon påstår sig kunna göra något otroligt är lite för bra för att vara sant, så…

Comments are closed.