Politik

Och nu, lasermännen intar Wall Street: laserutrustade börsrobotar tävlar om nanosekunderna på Wall Street

Dagens börshajarna består av automatiserade datorsystem, som med rätta kallas börsrobotar och som idag sköter hälften av alla börstransaktioner på Wall Street.

Men allt handlar om att kunna handla så snabbt som överhuvudtaget är möjligt. Och det betyder att nätverken är lika viktiga som algoritmerna.

Först använde företagen specialbyggda fiberoptiska kablar, sedan mikrovågsteknologi och sen millimetervågsteknologi. Nätverk som bygger på alla tre teknologier används idag i fiberoptiska kablar som knyter samman börserna i USA, Europa och Asian.

Nu kommer en ny och ännu snabbare kommunikationsteknologi -laserstrålar.

Scott Patterson skriver i Wall Street Journal: High-Speed Stock Traders Turn to Laser Beams Anova to Use Laser Devices for Fast Communication of Market Data

As high-speed stock traders push to trade ever faster, their newest move involves harnessing a technology that U.S. military jets use to communicate as they soar across the sky: lasers.

In March, a small Chicago communications company plans to switch on an array of laser devices linking the New York Stock Exchange’s data center in Mahwah, N.J., with the Nasdaq Stock Market’s NDAQ data center in another New Jersey community, Carteret.

The lasers, perched atop high-rise apartment buildings, towers and office complexes along the 35-mile stretch between the communities, are the first phase of a grid intended to link nearly all U.S. stock exchanges this way, zipping market data and rapid-fire trades.

It is the latest salvo in the “race to zero,” traders’ term for their efforts to whittle away the difference between the speed their orders travel at and the speed of light. Zero, the point at which that difference would disappear, has become a kind of holy grail to computerized traders, for whom nanoseconds—billionths of a second—can spell the difference between profit and loss in their algorithm-driven trades.

Pressklipp:
Affärsvärlden,Affärsvärlden,SvD

[tags]Börsrobotar, Wall Street, Börshajar i USA, Börser i USA[/tags]

One thought on “Och nu, lasermännen intar Wall Street: laserutrustade börsrobotar tävlar om nanosekunderna på Wall Street

Comments are closed.