Politik

Måste läsas: Max Tegmarks spännande bok Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality

Den svenskfödde kosmologen Max Tegmark, kosmolog vid MIT-universitetet i Massachusetts är född
i Stockholm 1967. Han blev civilingenjör i teknisk fysik vid KTH i Stockholm, fick sitt Ph.D. från Berkeley här i Silicon Valley och är nu Professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology. Som Wikipedian skriver så var Tegmark var Sommarvärd i Sveriges Radio 23 juni 2008.

Han har nu skrivit en högintressant populärvetenskaplig bok om matematikens roll inom universum och kosmologin. Är universum inget annat än matematik och vad betyder det i så fall för våra egna liv? För alls som har läst Steven Hawkins bok A Brief History of Time så är det här en högintressant bok. Även om den med 400 sidor är aningen lång för att bli en riktig bästsäljare.

Brian Rotman har recenserat Tegmarks bok i Guardian:
Our Mathematical Universe by Max Tegmark – review. How did the big bang happen? And is reality just a mathematical structure?

Max Tegmark’s doorstopper of a book takes aim at three great puzzles: how large is reality? What is everything made of? Why is our universe the way it is? Tegmark, a professor of physics at MIT, writes at the cutting edge of cosmology and quantum theory in friendly and relaxed prose, full of entertaining anecdotes and down-to-earth analogies. His book seeks to induct the reader into a wildly speculative cosmic vision of infinite time and space and infinite parallel universes. Close to his heart is an extreme Pythagorean/Platonic thesis: physical reality is ultimately nothing other than a giant mathematical totality.

Edward Frenkel, matematikprofessor vid University of California, Berkeley, som själv har skrivit en populärvetenskaplig bok om sitt ämne: “Love and Math: The Heart of Hidden Reality.”, recenserar Max Tegmarks bok: Ad Infinitum
‘Our Mathematical Universe,’ by Max Tegmark

Tegmark’s professed alter ego takes over. He asks a question that philosophers and scientists have debated for centuries: Why is mathematics so effective in describing the world? The answer is not as simple as it might seem. A great body of math has been developed without any reference to physical reality, motivated by problems within the narrative of mathematics itself. Some of these theories subsequently found real-world applications (for example, 60 years after Riemannian geometry was developed, Einstein used it to describe gravity), but most modern math does not currently manifest itself in the world around us. An argument can also be made that mathematical ideas are objective and exist independently from the human mind — many mathematicians adhere to this view, called mathematical Platonism.

Yet Tegmark’s take is quite different from — and in some ways inconsistent with — Platonism. Math is so effective in describing the world, he says, because physical reality is a mathematical structure. He calls it the Mathematical Universe Hypothesis (M.U.H.). What exactly this means is a big question, which is never fully answered. Mr. Tegmark’s argument is that all physical properties of an electron, say, can be described mathematically; therefore, to him, an electron is itself a mathematical structure — as is everything else, including us.

Max Tegmark har startat en Facebookgrupp för de som vill diskutera hans bok.

[tags]Kosmologi, Mörk materia, Universum Kosmologi, Rymden [/tags]

2 thoughts on “Måste läsas: Max Tegmarks spännande bok Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality

 1. Kalle

  Om allt helt och hållet i detalj kan beskrivas matematiskt kan man hävda att universum faktiskt är en jättelik processor som räknar fram verklighetens “tingen i sig” som vi upplever i vår modell av den verkligheten som vår hjärna kontinuerligt skapar.

  I grund och botten är då allt ekvivalent med information och processandet av den informationen.

  1. Lennart

   Kalle: Ja det är ett högst fascinerande ämne. Den analogi som jag tycker bäst om för att jag förstår den är datorn och schackspelet. Båda kan beskrivas helt abstrakt och två personer kan ju t.o.m. spela schack i huvudet utan att ha tillgång till ett fysiskt schackspel.

   Och idag kör jag själv virtuella datorer i min egen dator.

Comments are closed.