Politik

Vad kan du om Hack, Facebooks intressanta nya datorspråk?

Facebook har en lång historia av att utnyttja och stödja öppen kod. När Mark Zuckerberg skrev den första version av Facebook så gjorde han det i den öppna kod-språket PHP och allteftersom Facebook har vuxit så har man fortsatt att utveckla öppen kod-projekt, som HipHop for PHP (en virtuell maskin för PHP), Fair scheduler in Apache Hadoop, Apache Hive, Apache Cassandra, och inte minst the Open Compute Project.

Och istället för att överge PHP för ett modernare och mer objekt-orienterat språk som Ruby eller Python, så har man valt att vidare-utveckla PHP, som nu senast genom att skapa Hack, en genial version av PHP som lägger till Statisk typning till det hittills typlösa PHP-språket.

Cade Metz skriver i Wired magazine: Facebook Introduces ‘Hack,’ the Programming Language of the Future

You can think of Hack as a new version of PHP. It too runs on the Hip Hop Virtual Machine, but it lets coders use both dynamic typing and static typing. This is what’s called gradual typing, and until now, it has mostly been an academic exercise. Facebook, O’Sullivan says, is the first to bring gradual typing to a “real, industrial strength” language.

What this means is that Facebook was able to gradually replace its existing PHP code with Hack — move from the old dynamically typed system to a statically typed arrangement. “It allows you to slide the dial yourself on the continuum between dynamic types and statics — so you can start out with dynamically typed code and then gradually add more statically typed code, benefiting from each little bit of work you do as you go along,” O’Sullivan says.

Om programmerare inte behöver oroa sig för vilken slags data som representeras av t.ex. variabeln “ålder” (en siffra), så kan dom skriva snabbt som attan, men samtidigt så introducerar man fel i koden. Man har nu fått upp ögonen för att den hittills typlösa PHP-koden har gjort att Facebook har fått kämpa mot ett växande antal buggar under utvecklingsperioden.

Ben Kepes skriver i Forbes: Facebook Empowers The Hackers – Open Sources New Development Language

The idea of Hack is to combine the more static style languages such as C, with more dynamic languages like PHP. The difference being that static languages incorporate error checking within the coding process whereas more modern languages allow developers to code with bugs, and to test upon running. Facebook primarily works in dynamic languages but the issue for them is that with as many developers as they have, letting errors through to program execution is kind of inefficient, it’s far better to catch stuff out as it’s being coded.

Facebook hopes, and its experience shows, that by combining aspects of both static and dynamic development languages, they’re able to be both efficient and effective. From the company’s blog post:

Också intressant här är att facebook har beslutat sig för att släppa Hack-språket som ett öppen kod-språk, något man inte hade behövt göra.

Men som man anser kommer att gagna Facebook på sikt.

Pressklipp:

[tags]Hack Facebook, Hack-språket, Hack Silicon Valley [/tags]

2 thoughts on “Vad kan du om Hack, Facebooks intressanta nya datorspråk?

  1. Daniel

    Tja Lennart. Du som sitter där mitt i IT-smeten borde känna till en del om Wolfram Alpha? För en analytiker som mig så framstår det som helt revolutionerade.

    Funkar det (har testat och det verkar det göra) så tror jag det kommer förändra stora delar av mjukvaruindustrin och som ringar på vattnet stora delar av resten av samhället när vem som helst kan greppa data på detta sett utan år av utbildning.

    https://www.youtube.com/watch?v=_P9HqHVPeik

Comments are closed.