Politik

Astrobiologi och vi, måste läsas: Lewis Dartnells fascinerande The Knowledge. How to Rebuild Our World from Scratch

Lewis Dartnell talar om astrobiologi.

the knowledge

Strax före Jul 2013 så skrev jag ett inlägg med frågan Frågetävling på bloggen lagom till Jul: Parthenon eller hur skulle du förändra historien om du kunde? som ställde en fråga som jag har tänkt på litet då och då: Och vad hade hänt om du plötsligt, med dina nuvarande kunskaper, hade kunnat resa tillbaks till det gamla Grekland, säg, och plötsligt hade vaknat upp i Perikles Aten? Vilka av dina nuvarande kunskaper hade du kunnat använda för att förändra historien?

Lewis Dartnell är en astrobiolog vid University of Leicester som tänker i närliggande banor: om vi skulle sammanfatta de viktigaste vetenskapliga rönen för den mänskliga civilisationen i form ett “startpaket” som kunde återanvändas på andra planeter, hur skulle ett sånt paket se ut?

Lewis Dartnell har skrivit en mycket stimulerande artikel i New York Times där han sammanfattar sina idéer: Civilization’s Starter Kit

You would need to start with germ theory — the notion that contagious diseases are not caused by whimsical gods but by invisibly small organisms invading your body. Drinking water can be disinfected with diluted household bleach or even swimming pool chlorine. Soap for washing hands can be made from any animal fat or plant oil stirred with lye, which is soda from the ashes of burned seaweed combined with quicklime from roasted chalk or limestone. When settling down, ensure that your excrement isn’t allowed to contaminate your water source — this may sound obvious, but wasn’t understood even as late as the mid-19th century.

In the longer term, you’ll need to remaster the principles of agriculture and the ability to stockpile a food reserve and support dense cities away from the fields. The cereal crops that have sustained civilizations throughout history — wheat, rice and maize — are fast growing, perfect as fodder for livestock or, after processing, for human sustenance.

Lewis Dartnell tar också upp glaskonsten, som har gett oss dryckeskärl, termometrar och provrör och även linser för mikroskop och teleskop.

Sett från dagens horisont är det intressant att spekulera om vi kan föreställa oss en civilisation som enbart består av de nu så populära robotarna, eller en civilisation som består av människor och robotar men där robotarna utför allt arbete medan människorna lever det ljuva livet?

Bara det faktum att Astrobiologi idag är ett ansett tvärvetenskapligt akademiskt område som behandlar frågan om liv i universum, visar hur snabbt vetenskapen har avancerat under de senaste decennierna.

[tags] Kosmologi, Mörk materia, Universum Kosmologi, Rymden[/tags]