Politik

Nya fynd placerar de första amerikanerna i dagens Brasilien för 22 000 år sedan

Vi minns säker alla från skoltiden hur Nordamerika befolkades av Clovisfolket för 13 000 år sen ; stenåldersmänniskor som vandrade från dagens Sibirien över det nedisade Berings Sund till dagens Alaska.

Men den hypotesen har nu mött sin rival i stenåldersfynd som planerar stenåldersmänniskor i nordöstra Brasilien redan för 22 000 år sen.

Simon Romero skriver i New York Times: Discoveries Challenge Beliefs on Humans’ Arrival in the Americas

Researchers here say they have unearthed stone tools proving that humans reached what is now northeast Brazil as early as 22,000 years ago. Their discovery adds to the growing body of research upending a prevailing belief of 20th-century archaeology in the United States known as the Clovis model, which holds that people first arrived in the Americas from Asia about 13,000 years ago.

….
And here in Brazil’s caatinga, a semi-arid region of mesas and canyons, European and Brazilian archaeologists building on decades of earlier excavations said last year that they had found artifacts at a rock shelter showing that humans had arrived in South America almost 10,000 years before Clovis hunters began appearing in North America.

“The Clovis paradigm is finally buried,” said Eric Boëda, the French archaeologist leading the excavations here.

Den stora frågan är nu hur dessa människor kom till dagens Latinamerika? Knappast från Sibirien.

Walter Neves, en evolutionär antropolog vid universitetet i São Paulo, har t.ex. gjort en analys av en 11 000 år gammal skalle i Brasilien som han anser visar att stenåldersfolket i Brasilien liknade australiensiska aborigins mer än de gjorde asiater.

Det finns uppenbarligen mycket vi ännu inte vet om de tidigaste migrationerna.

Pressklipp:
SR

[tags]Arkeologi, Arkeologi i USA, Arkeologi i Amerika, Arkeologi i Brasilien [/tags]

28 thoughts on “Nya fynd placerar de första amerikanerna i dagens Brasilien för 22 000 år sedan

 1. Christer W

  Nog hade det med religion också att göra. Frikyrkorörelsen hade sina rötter i pietismen på 1700-talet och det oorganiserade läseriet på början av 1800-tal. Influenser hämtades också från anglosaxiska väckelserörelser, såsom metodismen och väckelseevangelister. Väckelserörelserna såg inte med blida ögon av vare sig statskyrkan eller statsmakten och motarbetades.
  Organiserade rörelser började framträda i mitten av 1800-talet den så kallade nyevangeliska väckelsen och i sort sett är den samtida med nykterhetsrörelsen och facket.
  Höjdpunkten i emigrationen till usa kom efter 1865 och tiden för emigrationen sammanfaller med de tre stora folkrörelsernas strid för sin existens och mot den illa omtyckta statskyrkans dominans och liksom den svenska monarkins sociala konservatism och kulturella avståndstagande.
  Dessutom var det några år med missväxt som bidrog. (Hur många vet att Sverige har fått U-hjälp från Egypten?)

  1. Lennart

   Christer: Tack för intressanta detaljer. Jo att missväxt spelade en roll tror jag mig känna till. Däremot tror jag inte att de svenskas som emigrerade skulle ha gjort det av religiösa skäl. Man är ingen expert.

 2. Bossebus

  L:

  Ett litet tillägg.

  Dom var fattiga,men inte utfattiga för dom kunde sälja/låna(supportas av släkten) för att få ihop till biljetten.Dom riktigt fattiga blev väl kanonmat.

  Precis som i Syrien idag.

 3. Bossebus

  @peter

  Du är bara grinig.

  Jag vet lika mycket som du. Glöm inte Amazonerna! 😉

  L:

  Emigranterna från Sverige var inte religiösa “flyktingar”,det var fattigdomen ,dock ej den extrema livegenskapen som många andra eurepeiska “länder” idkade.

  1. Lennart

   Bossebus: Håller med om de svenska emigranterna. Det hade mycket litet med religion och mest med de odrägliga levnadsförhållandena på den tiden att göra.

   1. Lennart

    Karin Bojs har skrivit en högintressant artikel i DN som kan tjäna som bakgrund till diskussionen om hur de första invandrarna kom till Amerika: På besök hos de allra första bönderna

    http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-pa-besok-hos-de-allra-forsta-bonderna/

    Precis som Noak i Bibelns berättelse lastade Cyperns första invånare sina båtar med djur: grisar, hundar, katter, kor, getter, får, hjortar och rävar. De måste ha haft minst en hona och en hane av varje sort. Troligen valde de ungar, som tog mindre plats i båtarna.

    Kanske förstod de att ha några extra individer för att undvika inavel. I Bibelns berättelse beordras Noak att ha sju par av varje art.

    Framme på Cypern byggde bönderna små runda hus av samma typ som användes i norra Syrien. Även formen på deras flintredskap pekar mot att de kom från floden Eufrats stränder. Men snart dyker det också upp enstaka föremål av obsidian, en sten som måste ha hämtats längre österut i nuvarande Turkiet.

 4. Peter Andersson

  @ Bossebus:

  Hur vet du det? Var du där i Brasilien för 25000-30000 år sedan? 😉

  Slavar har nog funnits så länge som det har funnits stamkonflikter – om inte annat kvinnliga slavar från grannstammar där männen slagits ihjäl.

 5. Bossebus

  Peter:

  Väldigt få slavar lyckades fly. Dessutom var väl tidsaspekten några tusen år innan den kända slavhandeln. Troligen låg hela Sverige under isen.

  Men ämnet är intressant och löses nog inte av några DNA-prov.

 6. Peter Andersson

  Någon nämnde slavar/slavhandel ovan i tråden. Det är värt att tänka på, för det öppnar för möjligheten att vissa/många av de som gav sig av rätt ut i havet och/eller rätt över Anderna var grupper av flyende slavar (både män, kvinnor och barn) som var beredda att riskera livet för att komma så långt bort som möjligt och inte hade något som helst intresse av att återvända och berätta om de lyckades.

  1. Lennart

   Peter: Intressant hypotes. Ungefär som de svenska emigranterna till USA som ju inte var slavar men som ändå inte hade någon framtid i Sverige.

 7. jalla jalla

  Christer W: Oskar Montelius, den svenske arkeologiske storfräsaren på 1800-talet, spekulerade över möjligheterna att norra Sverige befolkades österifrån. En del handfasta fakta fanns redan då, men det är först under de senaste årtiondena som verkligt betydelsefulla pusselbitar kommit fram och bilden blivit klarare.

  När polynesierna erövrade Stilla havet visade de att det är inte högteknologi, men smart tänkande, som krävdes. De såg att moln ofta låg över öar, de noterade hur havsfåglarna flög – och så hittade de små öprickar ute i jättehavet. Antagligen stjärnnavigerade de också. Tänk att kunna ta sig non-stop från Hawaii till Nya Zeeland i havskanoter, det är en prestation. – Jämför med Magellans expedition som lyckades segla rätt genom Polynesien i början på 1520-talet men tydligen inte såg en enda ö!

  1. Lennart

   JJ: Jo precis befolkningen av Polynesien är helt ofattbart sett ur dagens högteknologiska synpunkt. Att polynesierna förr eller senare skulle ha träffat på Australien och Nya Zeeland är en sak, de var ju jättelika öar, men att dom bevisligen skulle ha träffat på i stort sätt varenda liten pytteö i det väldiga Stilla Havet, det är rent ofattbart. Speciellt med tanke på att dom inte hade någon kompass. Eftersom som ju var stenåldersfolk. Vikingarna hade ju en Solsten http://www.thomassondesign.com/nyheter/navigation-och-vikingarnas-solsten

   Kan polynesierna ha haft något liknande. Annars, hur sjutton kunde dom veta vart dom var på väg?

 8. Christer W

  Lennnart, på Pireuslejonet är det en runskrift inristad. Lejonet står sedan 1688 i Venedig, ett krigsbyte från belägringen av Aten. Trupperna leddes av en legodräng vid namn Otto Wilhelm Königsmarck och tillika svensk fältmarskalk.

  Runristningarna tros ha tillkommit runt tusentalet av väringar, en bysantinsk kejsares hyrda livvakt.

  1. Lennart

   Christer, jo jag har sett bilder av dom, det var den tidens graffiti. Och dit tog sig vikingarna i sine skepp via det ryska flodnätet.

 9. Christer W

  Lennart, Kontiki är en flotte av Balsaträ. Men i vilket fall som helst så är vår syn på folkvandringar färgade av den tid vi lever, vi har helt enkelt svårt att tänka oss att folk utan vår teknologi var inget annat än okunnigt stenåldersfolk.
  T.ex. bedrev stenåldersfolk gruvdrift för mer än 3000 år sedan, vilket troligen betyder att kunskapen om metallhanteringen är betydligt äldre.
  En tidig by i det som senare kom kallas Norrbotten var Saivaara, http://saivaara.se/index.html.
  Länge var den “svenska” synen att Norrbotten var bara ödemark och lappjävlar, forskning av i dag visar på något annat. Den visar också på att det fanns annat folk än bara samer där uppe, vilket är en het potatis.

  1. Lennart

   Christer: Ja det har du rätt i, jag blandade ihop den med Heyerdahls RA-expedition. Och precis som d säger så har vi svårt att fatta vad människor i historisk tid kunde åstadkomma. Ett exempel som jag förvånades av var de studentresor som svenska studenter gjorde ner på kontinenten för att studera vid universiteten där redan på 1200-talet

 10. Bossebus

  Varför skulle det vara planerat?

  Varför skulle man vilja återvända i så fall?

  Mayflower kanske borde återvänt med alla kalvinister eller vad dom var? 😉

  1. Lennart

   Bossebus: Ja inte alla men någon borde ju ha återvänt för att berätta om att det fanns land på andra sidan oceanen och att de som gett sig iväg hade överlevt och behövde fler kvinnor. 🙂

 11. San

  Om de emigrerat och lyckats slå rot så bör det rimligen ha varit planerat. Jag vet så klart inte hur könsrollerna var runt Polynesien för några tusen år sedan, men min känsla är att det huvudsakligen var män som paddlade runt.

  1. Lennart

   San: Håller med, vilket också betyder att de måste ha kunnat återvända till ursprungssorten. Som ju även vikingarna gjorde från Grönland långt senare. Fast i vikingarnas fall handlade det ju om mycket korta sträckor. Thor Heyerdahls Kontiki visade ju att det faktiskt inte var så svårt att ta sig över Atlanten med enkla vassbåtar för den som ville.

 12. jalla jalla

  DNA kan visa att folk flyttat, men inte alltid hur. Förra året hittades ‘polynesisk dna’ i kvarlämnade skallar efter en i stort sett utrotad grupp indianer i sydöstra Brasilien. Googla på ‘polynesian dna brazil’ så bör det komma upp några artiklar i ämnet. Är det troligt att polynesier tagit sig till Sydamerika, förbi högkulturerna på västkusten och över Anderna, och nästan ända till Atlanten? – Nja, det troliga är att DNA-typen kommit med slavar som Brasilien tog från Madagaskar. På 1200-talet utvandrade en del människor från Malaya till Madagaskar, och malajernas DNA är också av polynesisk typ.

  De sjöfarare som fanns i Afrika var egyptier och fenicier, och senare greker och romare, och de tog sig knappast över Atlanten. De sysslade mest kustsjöfart (som när ett gäng faktiskt tog sig runt hela Afrika under faraonisk tid).

  1. Lennart

   JJ: Tack, jo de tidiga migrationerna är intressanta och ofta väldigt förvånande. Att så gott som alla öarna i Stilla Havet blev befolkade redan på stenåldern är något som jag aldrig upphör att förvåna mig över. Men så är det. Dom kom i små utriggade kanoter och på något sätt tog de sig över havet för att sen hitta de här småöarna. Tusentals kanoter och ännu fler människor borde rimligtvis ha gått under utan att ha hittat någon ö. Varför gav dom sig iväg, var det ens planerat? Något vi säkert aldrig kommer att få veta något om.

 13. Peter Andersson

  Det är bara att titta på en karta så ser man att den kortaste vägen från den gamla världen till den nya världen är över havet från afrikas västra horn till sydamerikas östra horn, med landstigning just där uppe i nordöstra Brasilien.

  Den resan kan ha gjorts både frivilligt och ofrivilligt, sträckan är lång men inte längre än att man skulle kunna överleva på regnvatten och fiskkött; det kan ha varit landförvisade som seglade rätt ut på vinst och förlust, eller fiskare som blåste ur kurs.

  En bosättning bevisar ju bara att någon varit där, inte att de överlevde där, ungefär som den där vikingaboplatsen i nordamerika som bevisar att Leif Erikssons gäng kom ända fram men att de inte överlevde där alltför länge.

  Det som behövs nu är förstås DNA-rester i Brasilien…

  1. Lennart

   Peter: Bra analys. Du tar upp en viktig faktor, hur många var det som kom och överlevde de i några generationer eller dog dom ut på en gång. Dom måste ju ha varit sådär en 50- 100 pers för att kunna fortplanta sig. Och eftersom dom inte kunde återvända till vart dom kom ifrån så bör ingen i hemlandet heller känna till att dom hade nått land. Om man ser på de lilla vass-farkost som Thor Heyderdahl använde så inser man att det måste ha varit flera farkoster som kom över ifall dom skulle ha en chans att överleva.

 14. jalla jalla

  Nej, vi minns inget om Clovis/Klodvig-kulturen från skolan. Ingen pratade om den. Däremot torde den ännu omfattas med närmast religiös vördnad bland somliga USAmerikanska arkeologer. Men andra forskare har plockat fram data (föremål och DNA-information) som tyder på ett inflöde av människor från nuvarande Europa till östra Nordamerika för 19000-26000 år sedan. Det var mindre vatten i Atlanten då (istid, vattnet bundet i is varav mycket på fasta land), och dessutom ett istäcke som gick långt söderut. Det var förmodligen fullt möjligt för människor med god stenåldersteknik och isvana att ta sig över havet längs iskanten. Eftersom det var mer fastland i Mexikanska viken bör även den ha varit lättare att korsa för emigranter söderut. Men “brasilianarna” kan ju också ha asiatiska rötter. Antagligen har det kommit flera vågor av invandring från Asien innan Berings sund öppnades och försvårade passage.

  1. Lennart

   J.J.: Jag undrar själv om dom helt enkelt inte kom över havet. Det har ju visat sig att så gott som alla öarna i Stilla Havet har koloniserats på det sättet. Ofta med mycket bräckliga farkoster.

Comments are closed.