Politik

Hörapparaten i örat och mobilen i fickan, välkommen till mobil-baserad hälsovård

Mobilen blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården. Alla de olika instrument som vi använder för att kolla vår hälsa, från feber till puls till öron, ögon, flyttas flyttas nu steg för över till mobilen via Bluetooth. Resultatet blir att vi med den nya kroppselektroniken kan samla in en massa data om oss själva som kan skickas vidare från mobilen till sjukhussystem där de kan analyseras och ge oss insikter i hur vi mår.

Dawn Chmielewski skriver på ReCode hur en ny generation hörapparater nu kopplas ihop med iPhone: Next-Generation Hearing Aids Tune In to the iPhone

The “Made for iPhone” hearing aids are the culmination of an initiative Apple announced at its 2012 Worldwide Developers Conference. The Cupertino giant has positioned these devices as fitting with its emphasis on accessibility. (There are numerous settings to make its phones easier to use for those with visual, hearing and motor control issues.)

It’s hard not to see the development in the context of Apple’s growing interest in health and fitness devices, judging from hires such as fitness expert Jay Blahnik, who consulted with Nike on the FuelBand, and sleep research expert Roy J.E.M. Raymann, formerly at Philips Research.

Ännu ett exempel på hur revolutionerande och mångsidig som mobilen faktiskt är.

USABloggen.se

Pressklipp:
Västerbotten

[tags]Hörapparat iPhone, Hälsa mobiler [/tags]