Politik

Nyckelfråga för dagens samhälle: datorvetenskap i skolan.

100_0393

Motståndet mot att lära barn och ungdom programmera datorer har varit massivt på båda sidor Atlanten. En orsak är att lärarkåren och skolmyndigheterna inte har haft en aning om den centrala roll som programmering spelar i det moderna samhället. Så när man på 1980 och 90-talen började undervisa i IT så handlade det för det mesta om att lära barnen Microsoft Windows och Office. Eftersom man antog att det skulle hjälpa dom till bra sekreterarjobb i framtiden. Utan att inse att IT-industrin hade sopat bort sekreterarna och ersatt dom med kontorssystem.

Under de senaste åren har vissa framsynta eldsjälar tryckt på för att barn från grundskolan och upp ska få lära sig programmera. Eftersom programmering handlar om logiskt och synnerligen kreativt tänkande som alla barn oavsett om dom blir programmerare eller inte kommer att ha nytta av att kunna.

Economist skriver om nya initiativ för att lära barn programmera: Coding in schools. A is for algorithm. A global push for more computer science in classrooms is starting to bear fruit

“LET’S do it again,” calls a ten-year-old. Once more, pupils clasping printed numbers follow tangled lines marked with white tape on the floor of their school hall. When two meet, the one holding the higher number follows the line right; the other goes left. Afterwards they line up—and the numbers are in ascending order. “The idea is to show how a computer sorts data,” explains their teacher, Claire Lotriet.

This was the scene at a recent event in London to promote “Hour of Code”, an initiative organised by Code.org, a non-profit, aimed at rousing interest in computer programming—or “coding” in the language of the digital cognoscenti. In September, when computer science becomes part of England’s primary-school curriculum, such games are likely to become a common sight in the country’s classrooms. Many other places are beefing up computer-science teaching, too. Israel was an early adopter, updating its high-school syllabus a decade ago; New Zealand and some German states recently did the same. Australia and Denmark are now following suit. And the coding craze goes far beyond the classroom: more than 24m people worldwide have signed up to free tutorials from Codecademy, an educational website.

Förhoppningsvis kommer även svenska lärare att börja inse vikten av att barnen lär sig logik och abstrakt tänkande redan från grundskolan. En grund som dom sen kan bygga på för att få framtidens jobb. Det här är en nyckelfråga för Sveriges framtid helt enkelt. Och något som inte kan vänta ytterliga några generationer.

Speciellt inte när den svenska skolan tappar i Pisa-rapporten som den nu gör.

USABloggen.se

Pressklipp:
Expressen,VK

[tags]Koding, Programmera Datorer, Lär dig programmera datorer, Silicon Valley programmering [/tags]