Politik

USA: försiktigt uppåt för den amerikanska sysselsättningen

Den amerikanska ekonomin har inte återhämtat sig sen den globala finanskrisen 2007-2008, den värsta finanskrisen sen den stora depressionen.

Sen dess har arbetslösheten legat på en mycket hög nivå och alla försök att få igång sysselsättningen har misslyckats. Utom inom vissa sektorer som IT-industrin här i Silicon Valley som i flera år nu har gått på högtryck.

Så att jobbsiffrorna nu pekar uppåt är mycket positivt. Och ännu mer positivt skulle det bli om lönerna också pekar uppåt. Och där ligger faran i de nya siffrorna. För en klar majoritet av de nya jobben finns inom låglöneyrken.

Jonathan House skriver i Wall Stret Journal: U.S. Jobs Report: 288,000 Positions Added . Unemployment Falls to 6.1% as Prior Months’ Gains Revised Upward

June’s job gains were broad-based, though lower-wage sectors continued to account for the bulk. The retail industry added over 40,000 new jobs while leisure and hospitality businesses added 39,000.

Higher-paying sectors continued to lag behind in the jobs recovery. Manufacturing added 16,000 new jobs and construction added 6,000.

This dichotomy has been reflected in muted wage gains last month. The average hourly wage for private-sector workers rose six cents to $24.45. That’s up just 2% from a year earlier, basically in line with consumer-price inflation.

Problemet, som även finns i Sverige, är att den skenande automatiken pressar ner lönerna och ställer hela grupper av lågutbildade manuella arbetstagare utanför arbetsmarknaden.

Och det är högst tvivelaktigt att den trenden, som vi alltså också ser i Sverige, kommer att brytas.

USA håller alltså långsamt på att utvecklas till ett samhälle med höga löner inom vissa exklusiva yrken som IT och vetenskapsbaserade yrken, medan medelklassen fortsätter att krympa.

Och den trenden lär inte brytas.

USABloggen.se

Pressklipp:
SvD,DI

[tags]Wall Street, USA, amerikanska sysselsättningen, arbetslösheten i USA [/tags]