Politik

Trögare än man trodde: Open Data, öppna myndigheter, trenden som kom av sig.

Det finns helt oväntade IT-trender som vänder upp och ned på hela världen och trender som man tycker skulle vara självklara vinnare, men som inte leder någonstans. En av de senare är Öppna Data, eller Open Data på engelska. En ide som skulle kunna fördjupa demokratin om myndigheterna bara tog den på allvar.

Den amerikanska regeringen har kommit längst på det här området, men problemet är att resultatet mest har blivit data som man inte kan få någon överblick över. Samtidigt som det är helt omöjligt att få något grepp över hur mycket data som man inte har lagt ut.

Kristofer Sjöholm har skrivit en insiktsfull artikel på SVT:s hemsida för ett år sen om hur svenska myndigheter stretar emot av ett antal orsaker.

Demokratiaktivister har formulerat klara principer för hur öppna myndigheter ska fungera, som att alla data ska lämnas ut gratis så snart som dom existerar och att alla medborgare ska ha tillgång till dom i elektronisk och maskin-läsbar form. Något som skrämmer livet ut de flesta myndigheter.

Den amerikanska stad som kanske har kommit längst på det här området är Palo Alto, men även San Francisco är ledande på de här fronten.

Jag tror själv att vissa städer, myndigheter och regeringar kommer att se fördelen för demokratin av et sånt här initiativ. Andra kommer att fortsätta att streta emot.

Men initiativet är onekligen fascinerande. Hur kan man ha demokrati om folket inte har tillgång till all den information som alla myndigheter samlar in, och om man inte själv kan stöta och blöta informationen i sin egen dator.

Det skulle ge nya tjänster och en helt ny öppenhet. Något som som sagt skriver livet ur de flesta myndigheter.

[tags]Öppna Data, Open Data, Öppna Data Sverige[/tags]