Politik

Den humana israeliska ockupationen? Anne Ramberg som sanningssägare

Gaza, post-Israeli Attack

När generalsekreteraren i Advokatsamfundet Anne Ramberg går till öppen kritik av den israeliska ockupationen av Palestina så är det en unik händelse i svensk politik. Spridda röster från den marginaliserade svenska vänstern har visserligen hörts genom åren, men har snabbt viftats bort av Folkpartister som Per Ahlmark, Cecilia Wikström och Birgitta Ohlsson, som så sent som 2011, tydligen efter en direkt vädjan från Netanyahu-regeringen, lyckades förhindra att Palestina fick inträde i UNESCO: Birgitta Ohlsson: Därför bör EU inte erkänna Palestina.

Ramberg siktar inte i första hand in sig på det senaste blodiga kriget i det tättbefolkade Gaza utan på den behandling som palestinier på den ockuperade Västbanken utsätts för varje dag, år och och år in. Samtidigt som de israeliska bosättningarna ständigt ökar. Och det är en kritik som man inte väntar sig från “fint folk” i Sverige.

Anne Ramberg, generalsekreterare, Advokatsamfundet skriver på DN Debatt: Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel

Anne Ramberg skriver mer utförligt på sin blogg:
Katastrofen i Palestina – om nödvändigheten att säga ifrån./

Vi upplevde de israeliska militära enheter som hindrar normal samfärdsel för palestinierna på Västbanken. Systemet med checkpoints och andra fysiska hinder som vägspärrar, cementblock, metallstaket och jordansamlingar, allt syftande till att kontrollera och begränsa palestiniernas rörelsefrihet. Palestinierna är inte tillåtna att röra sig fritt i sitt eget land. De har på många år inte kunnat åka mellan Gaza och Västbanken, men inte heller fritt inom dessa territorier. Det sätt på vilket palestinier behandlas på Västbanken liksom i Gaza är djupt diskriminerande och mycket försiktigt uttryckt, att jämställa med apartheid.

Inskränkningar för palestinier att använda vissa vägar, liksom omledning av palestinsk trafik till sämre vägar, som innebär långa och tidsödande omvägar var redan då vanligt. Interna barriärer har byggts.

Det finns intressanta skillnader mellan stödet för den israeliska ockupationen i Sverige och USA. I USA handlar det mest om den inflytelserika israeliska lobbygruppen AIPAC, men på senaste år nästan lika mycket på den Kristna Högerns islamofobi och stöd för att västbanken koloniseras och muslimerna drivs ut.

I det avkristnade Sverige handlar det mest rasism och klasstänkande. Palestinierna är som “zigenarna” i min ungdom. Det är inga som svenskar vill ha något med att göra, allra minst “fint folk”. Är dom inte öppna terrorister så är dom antisemiter och har så varit från långt före Israels grundande. Dvs dagens palestinier brännmärks för sina förfäders förmenta synder. Annars brukar kollektivbestraffning inte anses riktig förenligt med västerländsk rättsstaten. Men undantag kan tydligen göras om det gäller palestinierna. Som nu även fråntas rätten att själva vara semiter.

Att fint folk inte umgås med proletärer lärde jag mig i Princeton, där de rika, och det finns gott om mycket rika människor i Princeton, för det mesta var liberala och agiterade för bostäder för fattiga stadsbor.

Men bostäderna fick under inga omständigheter byggas i närheten av var dom själva bodde. Och förlades därför ute i skogen långt från själva stan.

Det finns få svenskar som någonsin har träffat en palestinier och därför kan forma sig en egen uppfattning om dom. Dom har inga talesmän, och skulle dom ha det som pratar dom varken engelska eller svenska.

I en något märklig artikel i DN skriver den annars så utmärkte Peter Wolodarski hur Folkpartiet i årtionden har stödd palestinsk självständighet: Folkpartiet: Gå hem och läs historia. Något som jag inte tror att många skulle tro på idag.

Idag vet vi att det var fel att diskriminera mot romerna. Vad vi ännu inte har lärt oss att det är lika fel att skuldbelägga palestinierna.

Vilket är varför Anne Ramberg förtjänar en eloge för att hon faktiskt vågar gå ut och öppet kritisera ockupationen.

För den som är intresserad så är Juan Cole , MondoWeiss, Al Jazeera och Democracy Now bra nyhetskällor för den som vill följa utvecklingen i Gaza från “andra sidan” här i USA.

USABloggen.se

Fler inlägg om Mellanöstern.

Pressklipp:
Aftonbladet,SR

[tags]Anne Ramberg Israel, Israel Anne Ramber, Anne Ramberg Palestina, Palestina Anne Ramberg, Israel ockupation, Israel brott mot mänskliga rättigheterna [/tags]

2 thoughts on “Den humana israeliska ockupationen? Anne Ramberg som sanningssägare

 1. Dessa mina minsta bröder

  Även jag säger tack Anne Ramberg!
  Just nu förs en hård debatt bland kristna Israels regering bär ansvaret för våldsutvecklingen och måste acceptera en palestinsk stat. Det kravet ställer Diakonias Bo Forsberg och den palestinske prästen Naim Ateek. i en Debattartikel i Dagen http://www.dagen.se/opinion/debatt/israel-haller-en-rasistisk-kurs/ Jag stöder dem.
  Du skriver “Det finns få svenskar som någonsin har träffat en palestinier och därför kan forma sig en egen uppfattning om dom.” Jag håller inte riktigt med palestinierna är rätt så många nu i Sverige och börjar bli mer aktiva i debatten. Även de som bor i Palestina är nu duktiga på engelska jag har många face-book-vänner från Palestina. Vi kristna som stöder dem träffar dem på våra resor och utvecklar goda relationer.

  1. Lennart

   DmmB: Tack för en insiktsfull kommentar! Jo det var ett oväntat utspel från Anne Ramberg. Roligt om palestinier i Sverige börjar bli aktiva i debatten. För det här är i stort ett mediekrig och den som behärskar media vinner. Något man ser här i USA där Netanyahu-regeringen är helt dominerande.

Comments are closed.