Politik

Universal Robots, rethink robotics, adept, allt billigare robotar invaderar småföretagen

Robotar har funnits inom bilindustrin i decennier, men då handlade det om stora dyra svetsrobotar som måste specialinstalleras i speciella inhägnader.

Men en generation med allt mer flexibla billiga robotar från företag som Adept, Rethink Robotics och Universal Robotsså billiga som $20 000 dollar per styck, börjar nu, som Thimothy Aeppel skriver i Wall Street Journal, tränga in i allt fler småföretag, där dom kan samarbeta med människor samtidigt som dom kan jobba dygnet runt, aldrig ta semester, aldrig bli mer barn och mycket sällan bli sjuka. Och, bör tilläggas, sällan göra misstag.

Robots Work Their Way Into Small Factories. For as Little $20,000, Machines Handle the Tedious—With No Lunch Breaks; ‘Fred, Hand Me That Wrench’

A new breed of so-called collaborative machines—designed to work alongside people in close settings—is changing the way some of America’s smaller manufacturers do their jobs.

The machines, priced as low as $20,000, provide such companies—small jewelry makers and toy makers among them—with new incentives to automate to increase overall productivity and lower labor costs.

Robots have been on factory floors for decades. But they were mostly big machines that cost hundreds of thousands of dollars and had to be caged off to keep them from smashing into humans. Such machines could only do one thing over and over, albeit extremely fast and precisely. As a result, they were neither affordable nor practical for small businesses.

Collaborative robots can be set to do one task one day—such as picking pieces off an assembly line and putting them in a box—and a different task the next.

Den här utvecklingen är mycket positiv därför att den ger småföretag en chans att växa och konkurrera på nya områden. Men samtidigt så växer oron att allt fler manuella arbeten nu försvinner. Och det är långt ifrån säker att de jobb som försvinner kommer att kunna kompenseras med jobb på andra arbetsområden.

Robotutvecklingen går även allt fortare på konsumentmarknaden med gräsklippar- och dammsugar- och fönsterputsarrobotar som snart kommer att bli lika vanliga som DVD-spelare och mikrovågsugnar i hemmen.

Något som Stefan Löfven bör inse när han nu försöker skapa fler jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte så lätt när arbetsmarknaden nu automatiseras i allt högre takt. Precis som lantbruket på 1930-talet.

USABloggen.se

Pressklipp:

[tags]Universal Robots, rethink robotics, adept, billiga robotar, Stefan Löfven robotar [/tags]