Politik

Daily Archives: September 28, 2014

I en viktig utveckling: Öppen Kod blir grunden för det globaliserade samhället.

Published by:

cask

Bilden är klickbar.

Globaliseringens kitt består av många komponenter varar datormolnen och datorkod är några av dom viktigaste. Och när det gäller datorkoden så är det allt mer öppen kod och inte sluten kod som gäller.

Öppen kod har blivit en lingua franca för den globaliserade IT-världen, som bara blir viktigare och viktigare. Om en produkt inte använder sig av öppen kod så har den betydligt mindre möjligheter att bli accepterad över hela världen.

Quentin Hardy skriver i New York Times om hur ett Silicon Valley-företag som idag heter Cast: först försökte lansera an Big Data-produkt som sluten kod men sen insåg att man aldrig skulle accepteras om koden inte var öppen: Giving Away Software to Make It More Valuabl

Continue reading

Demokratin urholkas i Israel, var står Folkpartiet och vad blir följderna för palestinierna?

Published by:

It has to start somewhere

Något oväntat har hänt efter det senaste Gazakriget: den tidigare så Israelvänliga New York Times har infört ett antal Israel-kritiska artiklar. Artiklar som ofta skrivs av israeliska medborgare från Israel. Artiklar som ger en betydligt mer nyanserad bild av situationen i Israel och i de ockuperade områdena än tidigare artiklar.

En bild som vänder upp och ner på den bild av Israel som det demokratiska samhället och den goda ockupationen som har förvaltats av Folkpartiet i Sverige i decennier.

Mairav Zonszein skriver i New York Times om trakasserier, hot och avskedanden av israeler som sympatiserar med palestinierna: How Israel Silences Dissent

Continue reading