Politik

I en viktig utveckling: Öppen Kod blir grunden för det globaliserade samhället.

cask

Bilden är klickbar.

Globaliseringens kitt består av många komponenter varar datormolnen och datorkod är några av dom viktigaste. Och när det gäller datorkoden så är det allt mer öppen kod och inte sluten kod som gäller.

Öppen kod har blivit en lingua franca för den globaliserade IT-världen, som bara blir viktigare och viktigare. Om en produkt inte använder sig av öppen kod så har den betydligt mindre möjligheter att bli accepterad över hela världen.

Quentin Hardy skriver i New York Times om hur ett Silicon Valley-företag som idag heter Cast: först försökte lansera an Big Data-produkt som sluten kod men sen insåg att man aldrig skulle accepteras om koden inte var öppen: Giving Away Software to Make It More Valuabl

There is a race on to build profitable big-data applications. Open-source versions of big data could accelerate that race, but they could also affect the economics of the business for some of big data’s corporate champions.

“The new part of the big-data story is all these companies trying to bring analytics to the masses,” said Jonathan Gray, a Cask co-founder and its chief executive. “Ultimately, open source is a requirement for widespread adoption.”

Of course, open source is an approach and a project, not a business. Mr. Gray said that Cask was hoping to attract the kind of interest Continuuity never could when it sold its software and that it would make money by selling subscriptions and support to people who want a more closely managed version of the software. It may be hard to give up three years of work, but it may also be a way to give it new life.

Det här är en mycket viktig utveckling som nu gör på högsta växeln, speciellt inom Big Data-rörelsen med produkter dom Apache Hadoop och en mängd närliggande produkter.

Ett exempel på hur öppen kod har blivit en viktig lingua franca som bidrar till öppenhet inom den globaliserade IT-industrin.

Pressklipp:
Computer Sweden,SR,VK

[tags] [/tags]