Politik

Startupbloggen: måste kunna för alla IT-ingenjörer: Git och Github

För den som vill jobba inom startupindustrin så finns det vissa grundläggande teknologier man måste känna till.

Det börjar med datorspråk som Python, Ruby, Node.js och andra. Om man vill jobba med mobila appar så är det Java och Objective C som gäller.

Det finns lättviktiga ramverk, s.k. Domain-specific language eller DSL som Sinatra for Ruby och Bottle för Python. Och mer traditionella ramverk som Ruby on Rails och Django.

Och oberoende av vilket datorspråk man använder så är datormolnen en oerhört viktig del av ens arbete. Man använder sig av molnplattformar som Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure eller IBMs Bluemix eller om man skriver mobila appar, Facebooks Parse

Och oberoende av vilket språk, ramverk eller molnkomponent man använder så måste man också behärska Github, det viktiga webbhotell för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder sig av versionshanteringssystemet Git. Som skapades av Linus Torvalds år 2005.

Att lära sig Git och Github är alls inte svårt och en förutsättning för att man ska kunna jobba på startupområdet.

USABloggen

[tags]Github, Startupteknolgier, Startupbloggen[/tags]