Politik

Kommer den allt rikare Silicon Valley helt enkelt att köpa Hollywood?

Hollywood sign

Silicon Valley och Hollywood är tillsammans med Wall Street hörnpelare för USA:s mjuka makt. Men relationerna mellan de två maktcentra är inte helt okomplicerat. Hollywood skapar copyright-belagda filmer och teveprogram medan Silicon Valley skapar nya IT-produkter som hotar Hollywoods traditionella distributionskanaler.

Allt färre människor sitter idag och tittar på traditionella teveprogram på traditionella teveapparater. Samtidigt som Silicon Valley behöver Hollywood-material för att folk ska köpa deras produkter som iPaddor och allt kraftigare mobiler.

Hur kommer relationerna mellan Hollywood och Silicon Valley att utvecklas?

Nick Bilton skriver i New York Times: Silicon Valley Stirs Up Hollywood

Hollywood and Silicon Valley have always been at odds. Down There thinks that without its movies and TV shows, Up Here would have no content to show. Up Here thinks that Down There can be disrupted, just like every other industry. But with Hollywood having one of the worse summers in recent memory, and the economics of the movie industry undergoing technological upheaval, Silicon Valley may have the upper hand.

“It’s no accident that this conference is happening right here, right now, because there is a convergence with Hollywood and Silicon Valley that is undeniable,” said Allan Loeb, a screenwriter based in Los Angeles, on the first day of the conference. “Silicon Valley knows it needs content, and Hollywood knows it needs money.”
“But,” he added, leaning in and whispering, “because Silicon Valley is so much richer than Hollywood, what I believe is about to occur is that Silicon Valley is going to buy Hollywood.”

Att balansen mellan Hollywood och Silicon Valley har förändras till Silicon Valleys fördel råder det knappast något tvivel om. Silicon Valley hotar idag hela Hollywoods maktställning. För med allt kraftigare datorer och IT-teknologi kommer man inom en inte alltför lång framtid att kunna skapa allt bättre dator-animerade filmer som inte kommer att kräva högbetalda filmstjärnor. Och kommer människor fortfarande att gå på bio? Jag är långt ifrån säker att så är fallet.

Klart är att de två kommer att få allt mer att göra med varandra i framtiden. Och att Hollywoods glansdagar nu definitivt är över.

Och därför kanske vi inom en inte alltför lång framtid också kommer att slippa fler “Svenska Hollywoodfruar”.

Pressklipp:
GP

[tags]Silicon Valley, Hollywood [/tags]