Politik

Danmark, USA och svältlöner. Varför kan inte USA följa i Danmarks fotspår?

The Fight for a Higher Minimal Wage

Miljoner amerikaner lever på svältlöner i världens rikaste nation. Hur är det möjligt och finns det något alternativ?

Liz Alderman och Steven Greenhouse i New York Times lyfter fram Danmark där arbetare i hamburgerrestaurangerna har en inkomst som de faktiskt kan leva på, något som USA inte kan eller vill erbjuda : Fast Food in Denmark Serves Something Atypical: Living Wages

On a recent afternoon, Hampus Elofsson ended his 40-hour workweek at a Burger King and prepared for a movie and beer with friends. He had paid his rent and all his bills, stashed away some savings, yet still had money for nights out.

That is because he earns the equivalent of $20 an hour — the base wage for fast-food workers throughout Denmark and two and a half times what many fast-food workers earn in the United States.

“You can make a decent living here working in fast food,” said Mr. Elofsson, 24. “You don’t have to struggle to get by.”

With an eye to workers like Mr. Elofsson, some American labor activists and liberal scholars are posing a provocative question: If Danish chains can pay $20 an hour, why can’t those in the United States pay the $15 an hour that many fast-food workers have been clamoring for?

“We see from Denmark that it’s possible to run a profitable fast-food business while paying workers these kinds of wages,” said John Schmitt, an economist at the Center for Economic Policy Research, a liberal think tank in Washington.

Det märkligaste är att amerikanska hamburgerrestauranger kan tjäna pengar i Danmark, trots att de anställda kan leva på sina löner.

Där har vi skillnaden mellan Skandinavien och USA i ett nötskal. För den amerikanska underklassen kostar stat och befolkning pengar, per capita betydligt mer än vad de högre danska lönerna kostar. Bl.a. genom att de fattiga sakner en adekvat diet och som bäst har bristfällig sjukförsäkring. Deras barn får också en helt otillräcklig skolgång eftersom skolan i USA finansieras av fastighetsskatt.

Pressklipp:
Aftonbladet,;a href=”http://www.expressen.se/kvallsposten/kritikstorm-i-danmark-mot-svensk-censur/”>Expressen

[tags]Danmark, USA och svältlöner. Varför kan inte USA följa i Danmarks fotspår?[/tags]

35 thoughts on “Danmark, USA och svältlöner. Varför kan inte USA följa i Danmarks fotspår?

 1. Bosse

  Christer W: Haha ja jag tror dig. Klubben för inbördes beundran funkar säkert så. Uppdragens betydelse är det primära och vad de de facto uträttar saknar allt intresse i dessa kretsar.

 2. Christer W

  Bosse och Lennart, ni har missförstått Bildts CV. Det är inte för att visa vad han har åstadkommit utan hur viktig han är. När det gäller “toppskikte” i världen är han inte särskilt unik det fallet, de flesta radar bara upp alla betydelsefulla uppdrag de har haft. Skulle världen se resultatet av uppdragen skulle många frågetecken väckas om deras förmåga att åstadkomma något.

  1. Lennart

   Christer, Bosse, visst, det tror jag säkert på. Men om vi accepterar det så är det ändå intressant att ställa frågan, vad har Bildt uträttat under sina 8 år som utrikesminister? Det enda skulle kanske vara Bosnien, men vad gjorde han där? Har han gjort något annat?

 3. Bosse

  Lennart: Du har helt rätt, Carl Bildts CV är bara en lista över de befattningar han haft och ingenting mer. Gissar att det beror på att han har uträttat väldigt lite av vikt. 😀

 4. Bosse

  Johnny: Håller med dig om att Carl Bildt är en av de värsta olyckor som någonsin drabbat Sverige. En grandios personlighet som totalt saknar självinsikt. Sämsta sortens person för att leda ett land eller f.ö. ha någon som helst högre befattning. Tyvärr är den här sortens personer kraftigt överrepresenterade som högre chefer, VD:ar och statsmän vilket väl kan vara en förklaring till att den värld som skulle kunna vara en bra plats att leva på för alla istället ser ut som den gör. Saker tenderar att skita sig när hybrismänniskorna sätter sitt eget behov av att boosta sitt ego över allt annat.

  1. Lennart

   Bosse: Det jag har förvånats över är hur otidsenligt Carl Bildts CV är. Det innehåller bara hans befattningar och inte ett enda ord om vad han har åstadkommit. Dagens CV:s ska innehålla vad man har uträttat först, och sen vilka tjänster man har innehaft. Om man ser på Bildts CV så får man ingen aning om han har uträttat någonting.

 5. Bosse

  Christer W: Helt klart hade det varit mycket bättre för Sverige om kronan släppts flytande tidigare, ja mycket tidigare. Den svenska taktiken med fast kronkurs och återkommande “devalveringsdoping” när exportindustrin började tappa fart var på sikt förödande för Sverige. Resultatet blev som vi vet katastrofalt när verkligheten till slut kom ikapp oss under hösten 1992. Hur många industrijobb som helst bara försvann de kommande åren och arbetslösheten skenade. Det kändes onödigt att det tilläts gå så helt överstyr.

 6. Johnny

  CW: Det beror på hur ekonomin ser ut, vi har ex haft löne- och inflations spiraler på 1970-talet. Annars är inflation ökad penningmängd och deflation minskad penningmängd som sedan påverkar priser upp eller ned i ekonomin.

  November 1992 500% ränta. Någon finansman kallade händelsen för Sveriges Poltava, helt självförvållat med Carl Bildt i spetsen. Otroligt vilken skada den mannen orsakat Sverige. Krig i Afghanistan, Libyen och Mali samt fientliga sanktioner mot Ryssland, ingen vidare neutralitetspolitik.

  Instämmer annars med det mesta du skriver.

 7. Christer W

  Johnny, inflationen har väldigt lite att göra med arbete, det är snarare räntor, skenande bostadspriser, fantasilöner till få utvalda, amorteringsfria lån osv.
  Redan när Friedman fick sitt ekonomipris ansåg jag att det fanns ingen reell substans i hans doktrin utan bara ett generellt tyckande och tiden fick jag också klart för mig att Riksbanken var springpojke för andra intressen.

  Ett av det värsta som har hänt Sverige är veckorna för tjugo år sedan med kulmen i 500% ränta, i stort sett var det samma krafter som låg bakom Friedmans pris.
  Hade regeringen Bildt släppt den fasta kronkursen tidigt så hade läget varit helt annorlunda idag. De som krävde fast kronkurs var inte så hög grad politikerna utan industrin och bankväsendet för att det skulle vara lätt för industri och handel. Både borgarna och s höll fast vid den fasta kronkursen för att tillfredsställa industrin och bankerna krav tills det var för sent.

 8. Johnny

  CW: Har inte läst boken av Ha-Joon Chang, vet ej vilka nationalekonomiska dogmer han kritiserar. En som jag kommer att tänka på är “jämviktsarbetslösheten” som tydligen är någon slags helig ko idag, Sverige måste ha 7.5% arbetslöshet för att hålla inflationen under 2% är en Milton Fredman idé som nu är högsta sanning. Jag är ganska säker på att om arbetslösheten sänktes till 2% idag så skulle det inte nämnvärt påverka inflationen i det bistra ekonomiska klimat som råder idag.

  Krig drabbar ofta oljeländer som vill sluta sälja sin olja i US-dollar. US-military har blivit dollar bankernas inkassobyrå. Ryssland, Kina, Iran och andra BRIC-länder tycker US-dollar systemet är orättvist och försöker bygga sitt eget och vill ha en “multipolar” värld, inte en “unipolar” (USA) värld.

  Vi ser också vilken nackdel det är för Sverige att tillhöra EU(SSR). EU beslutar sig för att sanktionera Ryssland för annekteringen av Krim efter folkomröstning men inte USA för blodig och olaglig statskupp i Ukraina. Sverige som skall vara ett neutralt land som har fredsavtal med Ryssland sedan 1809 vidtar nu fientliga handlingar mot Ryssland och vi är inte med i NATO och har ej deras beskydd. Alliansregeringen har dragit in neutrala Sverige i krig i Afghanistan, Libyen, Mali och nu sanktioner mot Ryssland. Vår neutralitet är inte trovärdig längre. Om Ryssland och NATO befinner sig i konflikt över Ukraina så får de lösa den själva, det är inte Sveriges ansvar, möjligen FNs.

 9. Bosse

  San: Nä jag förstod att inte just du sökte svaret på frågan, men eftersom det ena oftast leder till det andra på det här området passade det att utifrån den här frågan gå vidare och diskutera arbetsmarknad och teknikutveckling och fundera över de systemförändringar som säkert kommer att bli nödvändiga på sikt för att vårt samhälle ska kunna fortsätta att fungera.

 10. San

  Bosse

  Med det sagt, trenden är nog global som du säger men den verkar något starkare i USA än i andra delar av västvärlden.

 11. San

  Bosse

  Jag sökte inte svaret på frågan, utan svarade mer på frågan om varför minimilöner är på tapeten i USA.

 12. Christer W

  Johnny, Economic’s: The User’s Guide av Ha-Joon Chang kanske får dig att omvärdera bilden av dig.
  Men i vilket fall som helst, allt det du inte är förtjust i var det som gjorde i-världen stark, och nu vill den världen förhindra att tredje världen att använda samma metoder som de själva använde.
  Den laglöshet och krig du noterat, du kan inte tänka dig att den beror på de neoklassiska dogmerna.

 13. Bosse

  Lennart: Vårt grundproblem är att vi lever i ett system som bygger på ständig (och helst ökande) konsumtion. Stannar konsumtionen av så bromsar hela systemet in. Av det följer att de stora massorna måste ha tillräckligt med medel för att kunna fortsätta konsumera, och tillräckligt med framtidstro för att vilja göra det.

  Rädsla för på sikt minskade investeringar och minskad konsumtion har ju för övrigt här i Sverige lett till att Riksbanken nu sänkt reporäntan till 0% för att öka inflationen. Den stora rädslan är väl att den låga inflationen ska övergå i ren deflation vilket riskerar att bli förödande för konsumtionen. Vem vill köpa något eller investera i något om det med stor sannolikhet kommer att bli billigare att göra det längre fram.

  De här problemen kan ändå vara en mild västanfläkt av vad som riskerar att komma om vi inte lyckas anpassa samhället att gå i takt med teknikutvecklingen.

 14. Johnny

  Christer W: Jag funderar, nu är man alltså neoklassisk också för att man vill ha en fri marknad och fri lönebildning, varför inte bara klassisk nationalekonomi?

  Är inte heller förtjust i tullar, regleringar, valutalagar, dödsstraff, statliga subventioner, räddningspaket, Världsbanken eller IMF. Har också läst boken “Ekonomisk Hit Man” om hur USA agerade med lån, skulder, IMF, privatiseringar, exploateringar för att ta kontroll av andra länders resurser, nej så jag tror inte att USA främst vill sprida demokrati, frihet, fred, välstånd i världen med alla krig oavsett vad New York Times skriver för att övertyga världen om motsatsen.

  Laglösheten och krigen verkar snarare öka än minska, USA-imperiet följer sina egna lagar och skapar kaos, död och lidande i Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen och Ukraina. Putin har en poäng i att internationell lag måste gälla lika för alla länder, annars mer kaos.

  1. Lennart

   Johnny: Alla demokratiska länder som jag känner till har en relativ fri marknad och en fri lönebildning. Samtidigt har man som t.ex. USA importrestriktioner för att förhindra dumpning.

   Men för att den fria lönebildningen ska fungera måste man samtidigt ha fria fackföreningar.

   Nu som Bosse skriver så kommer ny teknologi och vänder upp och ner på hela ekvationen. Och gör miljoner människor arbetslösa när jobben utlokaliseras till låglöneländer eller ännu värre, tas över av maskiner.

 15. Bosse

  När ekonomin växer samtidigt som minimilöner och t.o.m. medianlöner sjunker så är det väl naturligt att medborgare frågar sig varför

  Ja San det är en högst relevant fråga. När det gäller marknad och ekonomi så hänger det mesta ihop och svaret på frågan är nog att människor blir alltmer lätta att ersätta, med andra (desperata) människor eller maskiner/robotar/automatiserade system. “Är du inte tillräckligt billig så ersätter vi dig med ett automatsystem eller en annan stackare som gör ditt jobb ännu mycket billigare.”
  Att jobb försvinner med blixtens hastighet kommer att bli ett jätteproblem i framtiden, och tyvärr finns det ingen politiker med ambitioner att komma upp sig som vågar lyfta frågan. Alternativt saknar våra politiker och samhällsbyggare insikt om problemet vilket gör saken ännu värre, men så illa kan det väl ändå inte vara?

  Nä istället för att ta upp problemet tävlar våra röstfjäskande politiker om vilka som kan “skapa” flest jobb. Det blir nästan lite lyteskomik á la “hå och hej med farbror Frej” över det hela.

  Även de som ser sig som framtidens vinnare pga det pågående teknikskiftet ligger i förlängningen illa till om vi inte på ett bra sätt kan lösa framtidsfrågorna. För att låna ett av Lennarts uttryck så gömmer sig djävulen ofta i detaljerna och det som händer om alltfler människor ställs utanför och tvingas leva under mycket små omständigheter är självklart att konsumtionen sjunker vilket lika självklart får till följd att produktionen måste anpassas efter det. Ännu fler människor riskerar att hamna utanför och en nedåtgående spiral för hela systemet har startat och ingen kommer att ha något vettigt recept för hur den ska kunna stoppas.

  Frågan är om dagens marknadsekonomi över huvud taget fungerar ihop med morgondagens teknik? Kanske måste vi förändra samhället i grunden. Ett samhälle där alltfler arbeten kan utföras av robotar och automatiserade/digitaliserade system borde om vi hanterar det på rätt sätt vara en dröm för människan. Istället blir det med nuvarande samhällssystem ett jätteproblem. Människan måste i grunden vara en stendum varelse, alternativt så egoistisk att hon i slutändan alltid lurar sig själv.

  Som sagt de flesta politiker och samhällsbyggare/beslutsfattare vägrar befatta sig med problemet, men det finns några få som har insikt och mod nog att våga dryfta frågan. Bl.a. då Anders Wijkman som skrivit några artiklar i ämnet:

  I SvD: Vi måste ändra vår syn på arbete

  och i Ny Teknik: Det blir inte fler jobb

  “Analyser i USA pekar mot att cirka hälften av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden är i riskzonen i en nära framtid”
  Ja och som alla säkert förstår är det här inte något som är speciellt för just USA. Dags att börja försöka hitta lösningar för framtiden medan det fortfarande finns tid, eller ska vi alla ducka för problemet med motiveringen att det vi inte vill se det finns inte?

  1. Lennart

   Bosse: Mycket bra uttryckt och helt riktigt. Förr i tiden kunde t.ex. bönder vars jobb försvann få jobb inom industrin. Idag finns det inte längre några säkra yrken. Datorerna automatiserar över hela linjen. Och det kommer att få förödande konsekvenser, i alla fall kortsiktigt.

 16. San

  Varför? När ekonomin växer samtidigt som minimilöner och t.o.m. medianlöner sjunker så är det väl naturligt att medborgare frågar sig varför och ännu naturligare att det finns politiker som är intresserade att lyfta frågan.

 17. Christer W

  Johnny, du kanske ska ta och fundera över varför västvärlden vill sätta stopp för andra nationer att använda sig av de metoder som väst-världen själva använde en gång i tiden, den tid då väst-världen blev dominerande. Inte var det fri marknad utan tullar och regleringar som skyddade den egna nationella verksamheten.
  Under Sydkoreas tillväxtår mellan 60talet och 80talet ägde staten alla banker och införsel av utländsk valuta var hårt reglerad och brott mot valutalagarna kunde till med ge dödsstraff.
  Likartade förhållande var även i Japan, staten pumpande in pengar och förde landet från blödande u-land efter andra världskriget till ledande industrination. Skyddande tullar, subventioner, räddningspaket till bilindustrin, medlen för att nå målet och det var definitivt inte fri marknad.
  Johnny vad du har åkt dit på är neoklassisk nationalekonomi.
  Du kanske ska fråga dig varför Världsbanken och IMF efter 1982 tvingade tredje världen att att skära i statsbudgeterna, privatisera och avreglera.
  Tror du att det var i vältanke om dem?

 18. Johnny

  Skall verkligen politiker bestämma andras löner, det räcker väl att de bestämmer sina egna löner. En fri marknad med fri lönebildning bör väl ändå råda? Restauranganställda är väl fria i amerika att organisera sig i fackförbund och förhandla löner med arbetsgivare det skall väl inte politiker lägga sig i?

  1. Lennart

   Johnny: Politiker i regeringsställning har ansvar för medborgarnas välfärd. För att du kan ta dig till jobbet på morgonen för att dom har byggt vägar och för att du kan få sjukvård om du blir sjuk.

 19. Christer W

  Som det verkar är det fler länder som är ute för att införa minilöner. Huvudsakligen för att de flesta företag som tillämpar lägre löner än “minilöner” är inte organiserade i arbetsgivare- och bransch-organisationer.
  De o-organiserade företagen bedriver så att säga illojal konkurrens mot organiserade företag med likartad verksamhet.
  Med minilöner blir det också svårare att att ha svart arbetskraft.

 20. San

  Lennart

  Jag tror inte du behöver informera dom om det, det är väl ganska uppenbart att Liz och Steven är fullt medvetna om att frågan om minimilöner är omdiskuterad just nu eftersom de skrivit en hel bok om det. En ganska omtalad bok, även om du försöker ge intrycket av att detta är en icke-fråga.

  Jag är fö för att man ska höja miniminlönerna.

 21. cmo

  Jag har inte noterat att fast food arbetare sett ut att vara svältande. Och lever gör de för det mesta också.

  Problemet med att stirra sig blind på minimilönen är ju att utgifterna är minst lika viktiga som inkomsterna för levnadsstandarden. $7.25 räcker nog mycket längre i Tupelo och Lafayette än i Köpenhamn (för att inte nämna San Jose).

  Och det är ju därför Kalifornien har den högsta andelen fattiga i hela USA.

  http://www.ibtimes.com/fools-gold-california-has-highest-poverty-rate-united-states-1548707

  Men om Demokraterna skulle sträva efter att dramatiskt minska fastighetspriserna i CA skulle de kanske stöta sig med för många av sina välbärgade väljare och donatorer?

 22. San

  Lennart

  Frågan kvarstår. Hur är minimilönerna i världens näst rikaste land eller kanske ännu mer talande i världens tredje rikaste land? Eller är det tillägget bara ovanligt korkat i debatten?

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)

  Du försöker ge intryck av att frågan överhuvudtaget inte diskuteras när det i själva verket är Demokraternas nya profilfråga när slaget om samkönade äktenskap nu får sägas vara mer eller mindre över.

  Jämförelser mellan Skandinavien och USA är inte bara ointressanta, de är direkt ointelligenta. Men det förstår du nog själv egentligen.

  1. Lennart

   San: Jag ska förmedla det till Liz Alderman och Steven Greenhouse i New York Times. Dom är faktiskt kända och respekterade som journalister.

 23. San

  Jag känner så klart inte Lennarts bekanta, att höja minimilönen diskuteras dock på ett flertal ställen i USA. Men det glömde han nog bara.

  Om vi nu ska envisas med att kalla USA världens rikaste land, vad är minimilönen i världen näst rikaste land?

  1. Lennart

   San: USA har av hävd, så länge som jag som kan minnas, kallats för världens rikaste land, och det är väl en benämning som fortfarande stämmer vad jag vet.

   Att höja minimilönen i vissa amerikanska delstater har inte bara har diskuterats, höjningar har också genomförts, dock ej till nivåer som gör det möjligt att leva på lönerna: http://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/state-minimum-wage-chart.aspx

   Nu är det här en intressant artikel som visar på att det finns ett skandinaviskt alternativ till den amerikanska modellen med låga löner för miljoner människor. En modell som skulle göra livet betydligt drägligare för miljoner amerikaner.

   En intressant jämförelse helt enkelt.

 24. Christer W

  Samtalar du dina bekanta om det som du beskriver här. Hur reagerar de i så fall på dina uppgifter om detta.

Comments are closed.