Politik

Det viktiga sambandet mellan akademisk forskning och öppen kod

För att akademisk forskning inom datavetenskapen men även utanför IT och datorer ska kunna nå ut till allmänheten så spelar öppen kod en nyckelroll, som Michael Franklin förklarar i den här videon. Michael Franklin är Director of the Algorithms, Machines, and People Lab (AMPLab) at the University of California, Berkeley discusses the dynamics of open source and how it’s impacting the world of big data and data analytics.

Det var inte länge sen som forskarna använde dyra privata produkter som gjorde det svårt för allmänheten att få något grepp om de forskningsprojekt som forskarna sysslade med, eftersom dom inte hade råd att köpa de dyra produkterna.

Men så är det alltså inte idag, och det är ett stort framsteg för forskningen.

[tags]Forskning och Öppen Kod, Berkeley forskning, Berkeley Öppen Kod[/tags]