Politik

Ryska miniubåtar och sociala medier, en ny medievärld växer fram

När regeringen nu lägger fram klara bevis för att en eller flera miniubåtar har kränkt svenskt territorium så sker mycket av den kringliggande diskussion på sociala medier.

Eftersom pressen inte heller längre sina egna försvarskorrespondenter så vänder sig tidningarna till försvarsexperter som bloggar som Skipper.

Partiledarna kommenterar på Facebook och Twitter och den offentliga debatten ser helt annorlunda ut än den gjorde under ubåtskrisen med U-137 år 1981.

Samtidigt är det intressant att se hur marinen nu använder sensorer för att övervaka skärgården. En utveckling som säkert kommer att åtföljas av drönare.

Vad som däremot konstigt not ingen verkar ha hypoteser om är på vilken nivå besluten om kränkningen av svenskt territorium fattas. Sker det på regeringsnivå eller är det fritt fram för den militära ledningen att själva agera som de vill? Och i så fall vart syftar man med kränknigarna. Som ju på det stora hela hittills i varje fall har varit mycket försiktiga.

Putin skulle ju, om han bara ville, lätt kunna sätta in 100 bombplan eller fler mot Sverige som helt skulle övermanna det lilla svenska flygvapnet och sen kunna göra flyguppvisningar över Stockholm.

Och oavsett hur begränsade de här kränkningarna hittills har varit så riskerar ju Putin att driva Sverige i armarna på Nato. Vilket kanske inte direkt skulle vara något han eftersträvar.

Regeringen och försvarsmakten har i alla fall skött det här exemplariskt, vilket bådar gott inför framtiden. Frågan är bara hur långt Putin är beredd att gå och vart han syftar med sin rätt märkliga ock kortsynta politik.

USABloggen.se

Pressklipp:

[tags] Ryssland ubåtar, Putin Sverige, Ryssland Putin, Putin ubåtar, Sverige sociala medier[/tags]

One thought on “Ryska miniubåtar och sociala medier, en ny medievärld växer fram

  1. einsteins lillbrorsa

    PS. Den vakne bloggaren jag hänvisar till är Flücht på Bilderblogg. Har tagit upp det här ‘ubåtseländet’ flera gånger, och hur det misskötts av gammelmedia … som alltså inte har några egna kompetenta militärkorrar längre. http://bilderblogg.se/ DS

Comments are closed.