Politik

Långtidsstudie om artificiell intelligens studerar samhällseffekterna av autonoma datorsystem

Artificial Intelligence, Learning, Information

Artificiell intelligens är en bransch av datavetenskapen som sysslar med datorsystem som kan se och förstå vad den ser, förstå det talade ordet, följa logik och mer eller mindre komplicerade regler som dom som definierar schackspelet, och som kan föra logiska om den värld den befinner sig i. “Värld” här är ett begränsat utrymme som ett rum eller t.o.m. delar av ett rum.

Det var för att jobba med regelbaserade system som jag en gång i tidernas begynnelse kom hit till Silicon Valley på sent 80:tal.

Artificiell intelligens-rörelsen var mycket stor på 1960 och 70-talen och dog sen en snabb död på 1980-talet. Men har nu kommit igen, parad med robotar.

Och robotarna har nu blivit så framgångsrika att, som John Markoff skriver i New York Times, ledande datavetare på Microsoft och Stanford har beslutat sig för att starta en långtidsstudie – på hela 100 år – över vilka effekter artificiell intelligens kan komma att få på samhället. : Study to Examine Effects of Artificial Intelligence

But now, in the wake of recent technological advances in computer vision, speech recognition and robotics, scientists say they are increasingly concerned that artificial intelligence technologies may permanently displace human workers, roboticize warfare and make of Orwellian surveillance techniques easier to develop, among other disastrous effects.

Dr. Horvitz, now the managing director of the Redmond, Wash., campus of Microsoft Research, last year approached John Hennessy, a computer scientist and president of Stanford University, about the idea of a long-term study that would chart the progress of artificial intelligence and its effect on society. Dr. Horvitz and his wife, Mary Horvitz, agreed to fund the initiative, called the “One Hundred Year Study on Artificial Intelligence.”

In an interview, Dr. Horvitz said he was unconvinced by recent warnings that superintelligent machines were poised to outstrip human control and abilities. Instead, he believes these technologies will have positive and negative effects on society.

Det intressanta med den artificiella intelligensen är att så snart som erövrar ett nytt område som t.ex. att spela schack, så säger vi människor att ja men det är ju inte intelligens.

Jag skulle gissa att intelligenta maskiner kommer att ta över allt fler yrken under de närmaste 100 åren utan att vi för den skull kommer att erkänna att dom är intelligenta.

Köra bil, flyga flygplan, spela schack, handla på börsen, läsa röntgenbilder och göra diagnos, äsch det är väl inte intelligens säger vi och skakar på huvudet.

Idag är robotar som gräsklipparna i Falkenberg en hjälpreda som sköter tråkiga jobb. Men man ser redan nu en utveckling till att det blir vi människor som snart kommer att bli hjälpredor till de alltmer intelligenta robotarna. Något som redan har skett inom flyget där de mänskliga piloterna inte längre får chansen att flyga planen tillräckligt ofta.

Och det är den utvecklingen som nu oroar forskarna på det här området.

Pressklipp:

SR

[tags]Robotar, självkörande bilar, Big Daga,datoranalys, artificiell intelligens?[/tags]