Politik

Daily Archives: December 26, 2014

Lunch med Friedrich Nietzsche på Verve Coffee Roasters i Santa Cruz i Kalifornien

Published by:

Verve Coffee Roasters in Santa Cruz

Verve Coffee Roasters i Santa Cruz

Jag har länge velat träffa den store tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Så när chansen kom och han befann sig i närheten och dessutom tackade ja, så bestämde vi träff på Verve Coffee Roasters på Pacific Avenue i Santa Cruz här i Silicon Valley.

Jag känner omedelbart igen honom på hans hår och hans yviga mustasch när han med tjocka solglasögon kommer in i lokalen. Han är i 40-rsåldern, rätt kort, i god kondition från de långa promenader han har tagit i bergen Schweiz och Italien. I en natur som mycket påminner om den Kaliforniska här ute vid kusten. Han kunde lätt misstas för en av lärarna på University of California ett par kilometer upp i bergen. En boren flanör som lätt smälter in i det bohemisk Santa Cruz.

Han har bara några år kvar till det massiva stroke som kommer att drabba honom 1888 och göra honom dement för att sen döda honom år 1900, artonhundratalets sista år. Eller han kanske led av hjärncancer. Ingen är riktigt säker.

Varför vill jag just träffa Nietzsche? Varför inte Schopenhauer, Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein, David Hume eller Bertrand Russel?

Läs fortsättningen här!

Öppen Kod och Facebooks antihierarkiska managementfilosofi faktorer i dess makalösa framgång

Published by:

Facebook campus

Generationsväxlingar kan hjälpa till att förklara historiens förlopp. De tonåringar som växte upp efter Andra Världskriget hade helt andra värderingar och åsikter än sina föräldrar. Oavsett om de växte upp i Kalifornien eller Tyskland. Något som bl.a. visade sig här i San Francisco med The Summer of Love 1967 och i Tyskland i det totala avståndstagande från Hitler som förvånade Albert Speer när han 1966 släpptes från isoleringen i Spandau-fängelset.

På samma sätt skiljer sig de barn som föddes kring millennieskiftet och som har vuxit upp med mobiler, materiellt överflöd och sociala nätverk väsentligt från tidigare generationer.

Ett exempel från de nya värderingarna inom IT-världen är att alla dessa unga människor tar öppen kod och anti-auktoritet för givet.

Reed Albergotti skriver i Wall Street Journal om hur Facebook har omhuldat ungdomskulturen och utnyttjat den för att skapa ett av västvärldens mest ikoniska IT-företag: At Facebook, Boss Is a Dirty Word. Young Workers at the Social Network Get to Choose Assignments, Focus on Strengths
Läs fortsättningen här!

The Interview.Vem utförde egentligen cyberattacken mot Sony?

Published by:

The_Interview_2014_poster

Det är definitionsmässigt väldigt svårt att spåra vem som ligger bakom en specifik cyberattack. Cyberkrigare, till vilka vi kan räkna amerikanska NSA och dess svenska allierade FRA, använder inte sina egna datorer för så smutsiga ändamål. Istället infekterar man datorer i andra länder som sen i sin tur utför olika slags attacker. En av de mest kända är Stuxnet-attacken mot Iran som upptäcktes 2010.

Så trots att mycket pekar på att det var Kim Jonguns egen cyberarme som utförde attacken så är det långt ifrån säkert.

Nicole Perlroth skriver i New York Times om att fristående cyberexperter som den allmänt aktade Bruce Schneier inte är säkra på dem som egentlige ligger bakom attacken: New Study Adds to Skepticism Among Security Experts That North Korea Was Behind Sony Hack Läs fortsättningen här!