Politik

MOOC-kurserna på tröskeln till att vända upp och ner på den akademiska världen

Coursera Meetup

När min yngste son äntligen insåg att han måste börja lära sig programmera så föreslog jag att han kunde ta kurser på USA:s motsvarighet till Komvux. Vilket bara visade hur dåligt insatt jag är i hur man lär sig i dagens Silicon Valley.

“Community College??” sade han frågande, “mina kompisar tar kurser på” Coursera, en massivt öppen webbkurs som startades av Andrew Ng och Daphne Koller på Stanforduniversitetet 2012.

Det är betydligt enklare att sitta framför sin egen datorskärm när man vill, än att ta bilen i den omöjliga Silicon Valley-trafiken för att lyssna på en inte alltid speciellt inspirerande lärare.

Problemet med MOOC-kurser har hittills varit att man inte kan få något betyg på kursen, och det är den detaljen som har betytt att MOOC-kurserna ännu inte har hotat det etablerade akademiska etablissemanget. Men som Kevin Carey skriver i New York Times så är det nu på väg att ändras med vittgående konsekvenser för universitet världen över:

Now information technology is poised to transform college degrees. When that happens, the economic foundations beneath the academy will truly begin to tremble.

Traditional college degrees represent several different kinds of information. Elite universities run admissions tournaments as a way of identifying the best and the brightest. That, in itself, is valuable data. It’s why “Harvard dropout” and “Harvard graduate” tell the job market almost exactly the same thing: “This person was good enough to get into Harvard.”

Degrees give meaning and structure to collections of college courses. A bachelor’s degree signifies more than just 120 college credits. To graduate, students need a certain number of upper- and lower-division credits, a major and perhaps a sprinkling of courses in the sciences and humanities.

College degrees are also required to get graduate degrees. It didn’t used to be that way. Back in the 19th century, people interested in practicing law could enroll directly in law school. When Charles Eliot became president of Harvard in 1869, he set to work making bachelor’s degrees a prerequisite for admission to Harvard’s graduate and professional schools. Other colleges followed suit, and by the turn of the century a large and captive market for their educational services had been created.

Most important, traditional college degrees are deeply embedded in government regulation and standard human resources practice. It doesn’t matter how good a teacher you are — if you don’t have a bachelor’s degree, it’s illegal for a public school to hire you. Private-sector employers often use college degrees as a cheap and easy way to select for certain basic attributes, mostly the discipline and wherewithal necessary to earn 120 college credits.

Free online courses won’t revolutionize education until there is a parallel system of free or low-fee credentials, not controlled by traditional colleges, that leads to jobs. Now technological innovators are working on that, too.

Intressant är också att det nu har startats Meetups kring Coursera.

Jag är övertygad om att det här är framtiden för hur vi kommer att lära oss, allteftersom bredbandet utvecklas. Men det handlar inte enbart om betyg. Det handlar också om mingel och sociala nätverk. Det är ju faktiskt saker som är minst lika viktiga som vad vi får lära oss i skolan. och det kan man idag åstadkomma med Meetups och Hackathons för dom som vill lära sig programmera.

Det är i alla fall intressant att se hur populärt MOOC:ar har blivit här i Silicon Valley.