Politik

Facebooks Presto, Öppen Kod och den portabla Silicon Valley

presto

Silicon Valley har utvecklats på ett helt oväntat sätt under de senaste decennierna. Man skulle ha väntat sig att framgångsrika IT-företag skulle ha imiterat Microsoft och gjort allt i sin makt för att behålla sin mjukvara hemlig, under lås och bom, för att förhindra att konkurrenter skulle kunna återanvända koden för egen vinning.

Men istället har utvecklingen gått åt motsatt håll. Alla startupföretag idag använder öppen kod, och många etablerade Silicon Valley-företag som Facebook och intressant nog Netflix släpper regelbundet kod som man har utvecklat som Öppen Kod. Vilket alltså gör det möjligt för konkurrenter att snappa upp kod som man har utvecklat för dyra pengar.

Det senaste exemplet är Facebooks Presto, en distribuerad frågemotor för Big Data. En mycket intressant produkt som Facebook har lagt ut på det öppna kodhotellet GitHub.

Klint Finley skriver om Presto i Wired: OPEN SOURCE WORKS. JUST ASK FACEBOOK

En av ett växande antal produkter som Facebook har lagt ut på Github.

Orsaken till att man gör såhär beror delvis på att man är upplyst nog att inse att det är ett sätt att få programmerare världen över att börja använda de här produkterna och vidareutveckla dom på ett sätt som Facebook själv inte skulle kunna göra.

En annan orsak är att det är ett sätt att attrahera programmerare. Som föredrar att arbeta med öppen kod.

Att kunna konkurrera samtidigt som man samarbetar är något som politiker världen över skulle kunna lära sig av Silicon Valley.

Alla de komponenter som ingår i Silicon Valley finns idag beskrivna och kan kopieras av vem som vill. Allt från Hackathon till Inkubatorer, Meetups, MOOC-kurser, Agil utvecklingsmetotik, Full Stack Development, Datormolnen, riskkapital osv.

Allt finns beskrivet, allt finns tillgängligt, och korspollinerar alla.

En oerhört dynamisk värld som idag utgör globaliseringens kärna. Som tyvärr inte har kopierats utanför IT-världen. Med katastrofala konsekvenser för världsfreden.