Politik

Putins hybridkrig i Ukraina går in i en ny och farlig fas

2014_03_070028 - Putin (1.5t)

Nya militärdoktriner utvecklas med jämna mellanrum. Det amerikanska inbördeskriget 1861 till 1865 började som ett traditionellt krig med infanteri som sprintade över ängar mot fienden, mynningsladdare, kavalleri, traditionellt artilleri och en tross och marketenteri som inte hade ändrat sig mycket sedan medeltiden. För att inte tala om segelfartyg.

När kriget slutade användes Repetergevär, skyttegravar, pansarbåtar, järnvägar och tåg för militära förflyttningar, signalsystem och ett modernt underhållningssystem.

Det var den europeiska militärens ovilja att lära sig från det amerikanska inbördeskriget som ledde till Första Världskrigets skyttegravskrig och masslakt.

Som i sin tur ledde till Hitlers revolutionerande Blitzkrieg-doktrin. Som varvade en avancerad propagandaapparat med utnyttjande av minoriteter, ny krigsteknologi som störtbombare och stridsvagnar utrustade med radiotelefoni och fallskärmsjägare, som sattes in för att orsaka maximal psykologisk terror.

Vladimir Putins hybridkrig är den första nya militärdoktrinen sedan Maos gerillakrig, och den har kommit helt oväntat. Den representerar ett allvarligt mot västvärlden, som hittills har stått handfallen mot hybridkrigets blandning av klassiska kupper och utdragen infiltration, parad med ett välutvecklat propaganda och mediekrig.

Maxim Tucker skriver i Newsweek om hur det ryska hybridkriget i Ukraina nu har gått in i en ny och mycket allvarlig fas:Russia Launches Next Deadly Phase of Hybrid War on Ukraine

Ukraine’s state security service, the SBU, says Russia has entered into a new phase of its campaign to destabilise Ukraine, with the 22 February attack in Kharkiv just one of a series of bombings orchestrated by Russian spy services, the FSB and the GRU. “It starts with the FSB’s security centres 16 and 18, operating out of Skolkovo, Russia,” says Vitaliy Naida, head of the SBU department responsible for intercepting online traffic. “These centres are in charge of information warfare.

They send out propaganda, false information via social media. Re-captioned images from Syria, war crimes from Serbia – they’re used to radicalise and then recruit Ukrainians.”He takes a suspected three-man terror cell from Dnipropretovsk who are currently on trial as an example and walks Newsweek through the evidence, including photographs and video of weapons with Russian serial numbers and intercepted communications. Passed instructions and weapons via dead-drops, the cell never met their handlers.

Samtidigt har SvD ett viktigt inlägg på ledarsidan om Putins propagandaapparat:
Inne i Putins trollfabrik där man bl.a. hänvisar till bloggen Kremlin Trolls.

Den amerikanska krigsmakten satsar fortfarande på gigantiska hangarfartyg och dyra stridsplan som F35:an. Som är utvecklade för att föra traditionella krig mot traditionella och formella fiender.

Och innan västvärlden har formulerat sitt eget svar på Putins hybridkrig så kommer man att bli mycket sårbara. Inte minst eftersom även andra stater kommer att anamma hybridkriget för sina egna syften.

Frågan idag är om Putin är beredd att även börja använda sitt hybridkrig utanför Ukraina.

Pressklipp:
SR

25 thoughts on “Putins hybridkrig i Ukraina går in i en ny och farlig fas

 1. roger

  Lennart: Vi är överrens :), fick intrycket av dig och San ovan att det alltid är som media uppger och att det inte finns någon som helst anledning att någonsin vara tveksam eller kritisk, gott o se att jag missuppfattade.

  För som historien visar, sist media gav sig på Ryska ubåtar hade de sannolikt fel under ett helt decennium.
  När de denna gång rapporterar om exakt samma sak från exakt samma källor så drar de genast exakt samma slutsats som sist!
  Ingen verkar ens leka med tanken om att de kan vara fel ute igen?

 2. roger

  SAN/LENNART:
  Skrivs nog inte så mycket osant (iaf inte medvetet), det tror jag inte, däremot skrivs de sanna artiklarna kanske inte jämnt fördelat. För det finns en bild som allmänheten och media delvis undermedvetet tror på och därmed förmedlar.

  Om vi tittar hur det gick till sist det begav sig med liknande öst-väst rapportering, så vet vi med facit i hand att media inte är helt felfri i sin rapportering, utan gärna spinner på den allmänna uppfattningen:

  U-båtsjakten I höstas är ett exempel, Ryssland har ju mer eller mindre pekats ut som skyldig av allmänhet och media – dock helt utan bevis och trots:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ub%C3%A5tskr%C3%A4nkningar_i_Sverige
  “Enligt en dokumentär i Uppdrag Granskning i oktober 2007 genomfördes inte en enda av de misstänkta ubåtskränkningarna, förutom grundstötningen av U 137, av Sovjetunionen eller något annat land inom Warszawapakten, det mesta sägs tvärtom tyda på att det var Nato-ubåtar som kränkte svenskt territorium[27]. Enligt en uppföljande dokumentär i Uppdrag Granskning den 11 juni 2008 sägs det numera stå helt klart att de ubåtar som svenska försvaret jagade i Hårsfjärden i samtliga kända fall rörde sig om ubåtar från Nato, till exempel från Västtyskland, USA, och Storbritannien.[10] Programmen har kritiserats av Emil Svensson för att vara vinklade[28]. Sune Thomsson, före detta överstelöjtnant i Kustartilleriet, som under 1980-talet hade kontakt med ubåtskyddsverksamhet både på stabsnivå och som chef på fältet för rörligt ubåtsskyddskompani, anser att det inte finns bevis för att det var en Natoubåt eller att det var en ubåt över huvud taget under ubåtsjakten i Hårsfjärden[11].

  Ambassadör Mattias Mossberg, huvudsekreterare i två ubåtsutredningar, har krävt att all sekretess kring ubåtskränkningarna måste hävas. Han pekar i likhet med uppgifter i SVT Uppdrag granskning på att det finns “rapporter med tydliga indikationer om nationalitet, som inte pekar österut”. Uppgifter tydliggörs om att det skulle ha handlat om Natoubåtar, men att dessa rapporter inte redovisades.[29] Även professor Ola Tunander anser efter en genomgång av tillgängliga fakta att de ubåtar som observerats kommer från Nato-länder och inte från Sovjetunionen, som Ubåtskommissionen påstått.[30]

  En säker ubåtsobservation gjordes då den ryska ubåten U-137, gick på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Från och med den tidpunkten skulle Sovjetunionen aldrig kunna förneka att de spionerat i svenska vatten. Ubåten utpekades av media och av regeringen som en spionubåt, som dessutom bekräftade tidigare misstankar om ryska intrång. Svenska folket fick aldrig veta att nyckelpersoner ansåg att besättningens förklaring om felnavigering var rimlig. Kommendör Karl Andersson, den militär som först gick ombord på U-137 och som ägnade flera dagar åt att förhöra besättningen uppger att han tämligen omgående började tvivla på Sveriges officiella version, vilket inte var opportunt i det mediaklimat som gällde. “Jag höll en presskonferens direkt efter upptäckten av U-137 och, hör och häpna, inte en enda av det hundratal journalister som var närvarande frågade mig om det var en avsiktlig inträngning eller om det var ett navigeringsmisstag. Jag var jätteglad för det, för jag slapp vädra mitt tvivel.” [31] När det senare framkom att man hört motorbuller från ubåten stärktes hans tvivel: “Om de kom indundrande i ytläge med dieselmotorer påkopplade då kan det omöjligt ha varit ett avsiktligt inträngande. Då röjer ju ljudet ubåten.”

  En medlem av Medborgargruppen i ubåtsfrågan, historieprofessorn Klas Åmark, tycker att ansvaret för det som hänt vilar tungt på medierna. “Medierna har verkligen bidragit till att få folk att tro att det finns ubåtar i den svenska skärgården. Därmed ställer de inte frågor till politikerna, och inget parti har förlorat politiskt i ett val på att de har hävdat att det finns ubåtar.” Klas Åmark menar också att stor medial uppmärksamhet i sig binder händerna på beslutsfattarna. Det blir helt enkelt svårt att backa undan, eller ändra sig, när drevet är igång. Detta gäller naturligtvis politiker och militärer, men också journalisterna själva.[31] Han menar också att hemligstämplarna fyller ett helt annat syfte än militären påstår. “Jag ser ingen riktig mening med hemligstämplingarna annat än att man vill dölja saker för svenska folket, säger han. Amerikanerna får veta allting ändå, för Sverige samarbetar när det gäller underrättelseverksamhet med Nato. Och ryssarna vet ju vad de verkligen har gjort”.

  Det skrivs vidare väldigt mycket om de Ryska militärövningarna och deras utökade försvarsbudget och alla deras militära satsningar.

  Skrivs dock inte lika mycket om, de ännu kraftigare utökade, NATO-övningarna i deras närområde.

  Sverige, Norge och Finland skall t.ex. strax stå som värdar för VÄRLDENS STÖRSTA MILITÄRA övning med upp till 100 stridsflygplan i luften samtidigt.
  -Vi och Ryssland vet ju på ett ungefär vilka scenario som kommer övas.
  Förhållandevis tyst om detta i media, inte sant, eller visste ni?

  1. Lennart

   roger, givetvis kan man inte rapportera allt som sker, så man måste vara selektiv. Det är t.ex. slående att brittiska Guardians rapportering från USA skiljer sig rätt väsentligt från den rapportering om USA som sker i amerikanska medier. Guardian är betydligt mer kritisk i sin USA-rapportering än den amerikanska pressen.

   Men exemplen som rapporteringen om ubåtskränkningar på 80-talet är missvisande på följande sätt: det var och förblir väldigt svårt för pressen att rapportera från slutna samhällen som det forna Sovjet, Kina, Kuba mm. Så rapporteringen blir mer gissning än faktabaserad. Paradexemplet är CIA:s rapportering om det sovjetiska atomvapenprogrammet, som i efterhand visade sig ha överdrivit Sovjets atomvapen med det dubbla.

   Ett betydligt modernare exempel är Rolling Stones rapportering om våldtäkt på University of Virgina, som visade sig vara helt fel: An exhaustive report by the Columbia Graduate School of Journalism, released on Sunday, deals a devastating blow to Rolling Stone’s decision-making in bringing its story “A Rape on Campus” to millions of readers. http://www.newyorker.com/news/daily-comment/rolling-stone-and-the-temptations-of-narrative-journalism

   Varför rapporterar man inte mer från Afrika, Latinamerika, Centralamerika, Kanada, varför rapporterar man bara katastrofer och “click-bait” när det finns så mycket viktigare saker man kan rapportera?

   Sen finns det också nyheter som ligger i tiden. För 20 år sen så var rapporteringen om USA:s HBT-människor helt annorlunda än den är idag. Detsamma med rapporteringen om miljön, om diet, hälsa, om vård skola omsorg.

   Trots det så är de stora tidningarna är så vederhäftiga som dom någonsin kan vara, och speciellt viktigt, som jag skrev, är att när dom upptäcker att dom har haft fel så rättar dom. Rapporteringen “ligger i tiden” den representerar vad vi är intresserade av, vad som är inne och vad som människor vill läsa om.

   Vilket alltså inte betyder att pressen inte är så objektiv som den kan vara.

   Och vill vi ge oss in på press-kritik så måste vi först sätta oss in i hur pressen arbetar och speciellt hur journalister utbildas. Och där har vi t.ex. Columbia School of Journalist som just sysslar med frågor kring pressetik och rapportering: http://www.journalism.columbia.edu/

 3. San

  Bosse

  Det är svårt att säga mot något av det du skriver, men vill du precisera exakt vad du förhåller dig skeptisk till i den svenska rapporteringen t.ex?

  I mina ögon, Ryssland är provocerade av eller rädda för NATO:s expansion. Utan tvekan.

  Västmakterna har stött ukrainsk opposition, låter troligt. Ryssland har nog gjort det samma. Låter inte som någon intressant utgångspunkt för vilken sida som har rätt eller fel.

  Men å andra sidan. Är länder som tidigare var en del av Sovjetunionen (och Warzawapakten) rädda för Ryssland? Just nu känns det legitimt, ur deras synvinkel är nog inte känslan “att inget gott får tillskrivas Sovjet/Ryssland” inte helt taget ur luften. Som barn till indiska föräldrar har jag ungefär samma känslor om Ryssland efter hur de la sig i Indiens förehavanden på 70&80-talet.

  1. Lennart

   San: Mycket bra skrivet! Jag har väldigt svårt att se något i den svenska rapporteringen om Ryssland och vårt närområde som har varit direkt ovederhäftigt. Vi har bra Moskvakorrar som gör ett mycket bra jobb.

   Jag har också en polsk vän, en välutbildad IT-ingenjör, som nyligen flyttade till Silicon Valley från Polen. Så gott som hela hans familj mördades av ryssarna i http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre och han har inga som helst tvivel på vad som nu hotar Polen.

 4. Bosse

  “I varje fråga som vi är intresserade av så bör vi själva sätta oss in i händelseförloppet och skaffa oss detaljerad information.”
  Men förstår du då inte Lennart att det är precis det jag menar. Att vi inte blint ska svälja mainstreammedias info rakt av utan istället själva söka information från många olika källor. Det är viktigt att försöka se saker och ting ur olika synvinklar, för tro inte annat än att lobbyister från skilda läger ständigt försöker vinna dig för sina egna syften.

  “Den skeptiske svensken i september 1939 skulle ha sagt att vi inte kunde veta om det var Polackerna som anföll Tyskland och tvingade Hitler att gå till motangrepp för att försvara sig eller om det var Hitler som utan provokation anföll Polen. Bäst att vara skeptisk.”

  Gör dig inte dummare än du är Lennart. Jag vet att du inte är född bakom flötet så gör dig inte till.

  1. Lennart

   Bosse: när jag var i tonåren så var jag intresserad av Krigshistoria, ett intresse jag fortfarande uppehållet. En av de stora författarna var http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Delbr%C3%BCck och hans sachkritik-koncept med vilken ha nagelfor antikens krigshistoria.

   Så sak-kritik är något jag är väl insatt i. Vad jag vänder mig mot är solipsism, där vi ifrågasätter alla källor oavsett hur verifierbara dom är.

   Och att “blint … svälja mainstreammedias info rakt av utan istället själva söka information från många olika källor”. vet jag inte riktigt hur jag ska tyda.

   Visst allt som rapporteras kan inte vara 100% korrekt i varje detalj, det säger sig själv. Men mainstreammedia rättar också sina artiklar när dom upptäcker att dom har haft fel. Det tror jag äe den stora skillnaden mellan förutsättningslösa nyheter och propaganda.

   Ja vi ska läsa vitt och brett, men det betyder inte att vi inte kan lita på de stora västerländska nyhetsorganisationerna. Det kan vi faktiskt.

 5. Bosse

  I frågan om det är så att det är Putin som är den stora skurken i Ukrainakonflikten (eller iaf den största skurken) eller inte så tror jag att det bästa man kan göra är att bejaka sin egen inneboende skepticism vad gäller allt som media kablar ut. Allt är inte så svart eller så vitt som det kan tyckas om man förlitar sig på enbart mediauppgifter.

  Vi riskerar att ramla i en fälla här eftersom den doktrin som styrt västvärldens handlande alltsedan WW2 lyder som så att allt ont kommer från Sovjetunionen/Ryssland. Hela vår utrikespolitik och vår säkerhetspolitiska linje har just den här doktrinen som bas. Så även om det kalla kriget avslutades för tjugofem år sedan är det mycket svårt för en “normaindoktrinerad” västerlänning att tänka om, nollställa sig och försöka tänka neutralt på riktigt.

  Slutsatsen för mig är att jag tar mig rätten att förhålla mig något skeptisk och avvaktande till såväl mainstreammedia som till övriga lobbyister som på något vis försöker få mig att “välja sida”

  Jan Guillou må vara en på många vis stor besserwisser som av många ses som både dryg och odräglig, men han har en hedervärd egenskap, han faller sällan in i kören av mainstreamjournalister utan gör i stort sett alltid sin egen analys av läget. Här skriver han inte direkt om Ukrainakonflikten men går in på den doktrin som skapades efter andra världskriget och som går ut på att inget gott får tillskrivas Sovjet/Ryssland.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article20579585.ab

  citat: “Sverige lyckades hålla sig utanför ­andra världskriget, först neutrala på Tysklands sida och sedan neutrala på de ­allierades sida.”
  Haha en femetta. Det gäller att vara “neutrala” mot rätt länder. 🙂

  1. Lennart

   Bosse: Absolut inte. I varje fråga som vi är intresserade av så bör vi själva sätta oss in i händelseförloppet och skaffa oss detaljerad information. Att vara skeptisk mot all information är ingen hållning som leder någonstans.

   Ett bra exempel är Andra Världskriget. Den skeptiske svensken i september 1939 skulle ha sagt att vi inte kunde veta om det var Polackerna som anföll Tyskland och tvingade Hitler att gå till motangrepp för att försvara sig eller om det var Hitler som utan provokation anföll Polen. Bäst att vara skeptisk.

   De stora nyhetsmedia är utomordentligt skickliga på att gräva fram vad det är som händer. Det
   är deras specialitet. Jag har just sett Laura Poitras utmärkta film http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenfour som med all tydlighet visar hur Guardian och Washington Post utan att tveka rapporterade om president Obamas och NSA:s massövervakning.

 6. Johnny

  Lennart: Du tolkar vad jag skrev fel. Bättre källa och bevis än en film med ljud är svårt att tänka sig och det finns ytterligare 37700 informationer om saken att ta del av om man orkar googla, vilket du uppenbarligen gör när det gäller Putins “invasion” av krim, men inte Victoria Nulands uttalade om 5 miljarders investeringen i Ukraina sedan 1991. Nu är det ett bevisat faktum.

  För mig har de sedan länge varit klart att USA finansierat, planerat och genomfört den olagliga och blodiga statskuppen tillsammans med lokala politiska våldsmän. Varför sanktionerar inte världen USA i stället för Ryssland?

 7. Björn Nilsson

  Jag har studerat historia som vetenskap, dvs hantering av de så kallade källkritiska kriterierna. Verkar inte som du känner till dem. Om ingen kan bevisa att den här filmen är förfalskad har vi ett erkännande direkt från en av de ansvariga, således en första klassens källa enligt kriterierna. Din inställning verkar dessvärre påminna om de saker jag råkade ut för en gång när jag försökte diskutera den nazityska folkutrotningen: alla av historiker bekräftade källor underkändes automatiskt. Diskussion blev därmed automatisk omöjlig.

  Vad har “Putin” med USA:s ständiga infiltration och undergrävande att göra? Den som vill bevisa en rysk invasion av Ukraina har en svår källkritisk uppgift, såvida man inte anser att den lokala rysktalande befolkningen har invaderat sig själv.

 8. Johnny

  När jag googlar på “Nuland 5 billion dollars Ukraine” får jag 37700 svar. Bästa källan är naturligtvis You Tube videon där man både ser och hör henne berätta att USA spenderat 5 miljarder dollar på Ukraina sedan 1991. Bättre källa än så finns bara inte.

  Ryssland har inte invaderat Ukraina. Ryssland har tillstånd att ha 27.000 soldater på Krim enligt avtal. Krims befolkning folkomröstade med drygt 90% majoritet att återansluta sig till Ryssland som accepterades av ryska regeringen. Skulle Ryssland invaderat Ukraina hade de tagit hela landet på 48 timmar.

  1. Lennart

   Johnny: Och när jag googlar “Putin invasion Crimea” så får jag 487,000 träffar. Vilket alltså enligt dig bevisar att Putin verkligen invaderade Krim.

  1. Lennart

   Björn: När jag säger en källa så menar jag en källa, inte en Youtube video med några lösryckta fraser.
   Och vad har det med Putins invasion av Ukraina att göra till att börja med?

 9. Johnny

  När det gäller stängning av TV-station så kan man bara beklaga att yttrandefriheten begränsas, det är krig och fara så det finns tydligen inte utrymme för olika åsikter.

  Inskränkningar av yttrandefriheten inte begränsat till Ryssland, västvärlden har också besvärande inskränkningar, ex kritik av judisk makt inom bank, media och politik är tabu och skambeläggs med anti-semitism och rasism. Frankrike vill förbjuda konspirationsteorier bara regeringens officiella teori är tillåten, precis vad som gäller “förintelseförnekelse”. Samma sak gäller kritik av invandringspolitiken i Sverige. Folk mister jobb, utesluts ur fackföreningar och den sociala gemenskapen, i 17 länder får man fängelse för “förintelseförnekelse” oavsett bevis.

 10. Johnny

  Lennart, Putin och Obama propagandister är programmerade med olika information och har därför olika verklighetsuppfattning. Jag minns mycket väl Sovjetunionen och Kalla Kriget, ett kommunistiskt skräckvälde. Idag är det ett nytt Ryssland med positiv utveckling sedan år 2000. Det finns väl bara runt 10% kommunister kvar idag.

  Ryssland har genomgått ett helvetiskt 1900-tal med första värdskrig, ryska revolutionen, andra världskriget, kalla kriget och kollapsen av Sovjetunionen med plundring, kriminalitet, svält och fattigdom. Det är först med Putins tillträde år 2000 som Rysslands utveckling gått åt rätt håll med ordning och reda, stop för oligarkernas plundring och kriminaliteten och 1000% ökat välstånd. Därför är Putin uppskattad av 86% av befolkningen.

  Ett splittrat och svagt Europa är bara bra för USAs världsherravälde med full spektrum dominans och därför statskupp i Ukraina för att expandera NATO och EU till Rysslands gräns. Ryssland och Tyskland (EU) skall hållas i sär politiskt, ekonomiskt och militärt. Söndra och härska. NATO is to keep USA in, Russia out and Germany down. Ryssland är Europas största land, befolkning, ekonomi och militär samt är en naturlig del av Europa och förhoppningsvis kan Europa helas och enas med en ekonomisk union från Lissabon till Vladivostok. Ett kallt krig är bara bra för vapenförsäljningen, ett varmt krig är slutet för allt liv på planeten. Ett fredligt och blomstrande Europa är i européernas intresse, krig i Ukraina är inte det.

 11. Björn Nilsson

  Vilket “märkliga påstående”? Gäller det miljarderna så trodde jag det var allmänt känt vad Nuland sade om detta.

  1. Lennart

   Björn: Om det som du säger är “allmänt känt” så bör det inte vara svårt att hitta en vederhäftig länk.

  1. Lennart

   Johnny, det intressanta med er Putinpropagandister är att ni inte tycks minnas Muren, den sovjetiska ockupationen av central och Östeuropa, Ungern, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Polen. De gamla kommunisterna som jag mins från min ungdom lever vidare idag. Det är rent förunderligt.

   Och för dig som gillar rysk TV är det underligt att du inte reagerar på detta: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6132065

 12. Johnny

  Instämmer med helt med Björn, tur att det finns fler som kan tänka och inte bara okritiskt förmedlar USAs zionazi regerings propaganda.

 13. Björn Nilsson

  “… hybridkrigets blandning av klassiska kupper och utdragen infiltration, parad med ett välutvecklat propaganda och mediekrig” låter som en beskrivning av vad de anglosaxiska skurkarna hållit på med under en stor del av förra århundradet, och ännu inte slutat med. Inte något nytt. Fråga exempelvis latinamerikaner om det. Eller varför inte ukrainare? USA hade öst in miljarder på undergrävande verksamhet innan rena strider bröt ut.

Comments are closed.