Politik

Måste läsas: Bruce Schneier, Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World.

data and goliath

Jag har just sett Laura Poitras fina film Citizen Four om Edward Snowdens dramatiska och avslöjanden om president Obamas och NSA:s massiva avlyssningsprogram av inte bara hela den amerikanska befolkningen utan hela världens befolkning.

Med en IT-teknologi som kringgick alla Silicon Valleys säkerhetsexperter genom att bl.a. inplantera avlyssningssonder direkt i BIOS-koden på de servrar som utgör stommen av de globala datormolnen. Plus att man genom speciell lagstiftning utövade påtryckning på IT-företagen för att ge NSA tillgång till deras servrar.

Plus att man sedan länge och med svensk hjälp, avlyssnar alla kommunikationssatelliter och undervattenskablar.

I det här sammanhanget är den respekterade säkerhetsexperten, Bruce Schneirs senaste bok Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World en måste-läsa bok för alla som är oroad över hur FRA och NSA håller på att förändra det svenska och amerikanska samhället.

Economist skriver i veckans nummer: Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. By Bruce Schneier.W.W. Norton; 383 pages; $27.95 and £17.99.

In “Data and Goliath” Bruce Schneier, a computer-security expert, does a fine job of laying out the problems caused by this compulsive collection of personal data, and suggests some steps that would help protect society from the most egregious excesses. The challenges are severe because modern technologies collect large amounts of information on the most innocuous of activities, which formerly left no data trace.

Mr Schneier sees worrisome changes to the way surveillance has been conducted since the attacks of September 11th 2001. First, the modern security threat comes more from groups and individuals rather than states, so the surveillance target is the public, not governments. Second, the fact that different people’s internet traffic travels along the same wires means that tapping one person entails collecting data from others at the same time. Third, advances in technology render obsolete many of the assumptions that have underpinned the rules governing surveillance.

Massavlyssningen i både Sverige och USA blir bara mer inträngande och direkt farlig för demokratins överlevnad.

Politikerna förstår inte teknologin och litar på FRA och NSA som viftar med terroristspöket.

En mycket viktig bok som vi bör läsa innan det är för sent.