Politik

USA: vapenlobbyn allt farligare för folkhälsan

Glock 17 und 9mm Para Munition

Om det inte vore för USA:s två farligaste lobbygrupper, den Kristna Högern och Vapenlobbyn så skulle USA vara ett fantastiskt land att bo i.

Men de två allt extremare lobbygrupperna, som samarbetar eftersom miljoner medlemmar av den Kristna Högern också är medlemmar i vapenlobbyn, utgör ett allvarligt hot inte bara mot det sekulära och fridfulla USA utan också för världen i övrigt. Inte minst för de kristnas vägran att acceptera klimatförändringarna i USA och i världen.

Douglas Main skriver i Newsweek om hur vapenlobbyn nu stiftar lagar som gör det olagligt för läkare att fråga psykpatienter om dom
äger vapen: Laws May Discourage Doctors From Asking Patients About Guns

Guns, as you might imagine, are not conducive to good health. In 2013, for example, firearms were involved in more than 21,000 suicides and 11,000 homicides, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

It makes sense, then, for doctors to inquire about gun ownership, especially in the context of child safety—on average, guns take the lives of eight children or teens under 20 every day—or cases of mental illness and substance abuse. But in 2011, Florida Governor Rick Scott signed a bill that discourages doctors from routinely asking about gun ownership, The Journal of the American Medical Association reports.

Since that time, three states—Montana, Missouri and Minnesota—have passed less restrictive versions of this bill, which don’t expressly stop doctors from asking patients about guns but unnecessarily interfere with their judgment in these matters, physicians say. For example, Montana’s law mandates that physicians cannot deny care to a patient just because he or she has disclosed gun ownership. Indiana is considering a bill similar to Florida’s.

Det är svårt att se en framtid där en majoritet av det amerikanska folket kommer att vända sig mot de här båda destruktiva lobbygrupperna som har åsamkat det amerikanska samhället så många döda och så mycket lidande.

I alla fall inte under det närmaste seklet.

One thought on “USA: vapenlobbyn allt farligare för folkhälsan

  1. Peter Andersson

    Yttrandefriheten i USA gäller alltså inte längre för doktorer i vissa stater? Sådana lagar lär väl ändå inte överleva en prövning i högsta domstolen?

Comments are closed.