Politik

Ebba Busch skulle få fnatt: ateister i San Jose i Silicon Valley.

san jose atheists

En dekal på en bil i Mountain View: San Jose Atheists

Vilket visar att det också finns rationella och toleranta människor i USA. Något att tänka på nu när den amerikanska Kristna Högerns värderingat kommer till Sverige tack vare Ebba Buschs nya radikaliserade KD.

One thought on “Ebba Busch skulle få fnatt: ateister i San Jose i Silicon Valley.

  1. Christer W

    Det är kanske läge att läsa Lin Yutang och Konsten att njuta av livet, Lennart. Om du inte har läst den så är Kapitel 8, Förhållandet till gud och stycket 2, varför jag är hedning klart intressanta.
    Med viss möda kan du nog läsa den på orginalspråket. 😉

    Lin Yutang skrev den 1937.

Comments are closed.