Politik

Big Data, maskininlärning och djupa maskinkunskaper lockar riskkapital i Silicon Valley

Big Data och maskininlärning är stort i Silicon Valley just nu. Vad Big Data handlar om har jag redan skrivit om här på bloggen och det är något som håller på att bli mycket stort bl.a. inom den svenska sjukvården.

Maskininlärning handlar om att maskiner, läs robotar men även mjukvarusystem som Amazons bokhandel på nätet, ska kunna lära sig om dig och dina intressen och anpassa sina sidor till vad man tror att du vill läsa om.

Ett bra exempel är Chrystal Knows, som Evan Salinger skriver om i Christian Science Monitor: Opinion: If predictive algorithms craft the best e-mails, we’re all in big trouble.

What Crystal is offering is something like digital clairvoyance when it comes e-mail communications and marketing. Ostensibly, the automated interface makes it effortless to tweak your prose to conform with a recipient’s conception of an ideal note.

While that premise might excite e-mail marketers or job seekers, it should concern anyone who cares about privacy, especially if Crystal is a sign of what’s to come.

For one thing, the assumptions that Crystal makes about people aren’t exactly accurate as far I can tell during a few experiments with the app. But, more importantly, if something like Crystal can be perfected, and that may very well happen, such technology has the potential to provide nearly anyone with an intimate depiction of who we are and what we’re about – information many of us don’t want widely shared, and already worry about when assembled by data brokers.

Så att Andreessen Horowitz, Silicon Valleys ledande riskbolag nu är intresserad av det här ämnet visar att det är mycket hett just nu.