Politik

Det kan i alla fall inte bli värre än Göran Lambertz: datorerna allt bättre på domstolarnas jobb

Länsrätten

I sin recension av Göran Lambertz märkliga bok om Quickfallet skriver skriver den förträfflige Göran Greider att det är “en dåres försvarstal”.

Att en så totalt opassande person som Göran Lambertz har kunnat bli jurist, justitieråd i Högsta domstolen och t.om. justitiekansler i Sverige är helt ofattbart.

Men i framtiden minskar möjligheterna för att okvalificerade människor ska kunna motarbeta den svenska rättvisan.

För, som Nicklas Lundblad skriver i SvD, så bygger man nu upp allt mer sofistikerade datamodeller över hur den svenska lagboken, en arbete som kommer att öppna för att datorer istället för människor kan komma att tillämpa lagarna och döma i domstolar : Datorerna allt bättre på domstolarnas jobb

Snart kan de juridiska datamodellerna bli så sofistikerade att det blir möjligt att förutsäga hur domstolen kommer att döma i enskilda fall – men är det önskvärt? Datavetenskapliga studier av lagarna och juridiken väcker grundläggande frågor om framtidens rättssystem.

I datadriven rättsvetenskap studeras frågor som hur komplex rätten är, hur den kan simuleras, hur den utvecklas över tid och vilka sorters modeller som bäst representerar den. Det rör sig om en eklektisk samling frågor, men de har alla de gemensamt att de studerar rätten med datorer som verktyg. De ställer också gamla frågor på nytt om hur rätten både kan förstås och utformas. Några exempel visar detta tydligt.

Och till sist: om vi nu kan förutsäga rätten – kan vi då också automatisera den? Låta datorer döma och sedan kanske bara revidera stickprov av ­domar? En gammal fråga kring männi­skors roll i rättssystemet som får ny aktualitet i och med de faktiska framstegen i den datadrivna rättsveten­skapen.

I det här sammanhanget kan jag nämnda att företag här i USA och Kanada har börjat datorisera domstolarnas pappersarkiv. Något som kommer att hjälpa domstolsrobotar på traven och även göra det möjligt att göra avancerade sökningar i arkiven. Något som är omöjligt idag.

Något som kommer att göra det omöjligt för människor som Göran Lambertz att utan åtföljd bete sig som en tjur i en porslinsaffär.

För den som vill se en bra beskrivning av Göran Lambertz kan jag rekommendera Peter Cooks superba monolog: