Politik

Artificiell Intelligens och kvantdatorer, vän eller fiende, på tröskeln till en ny värld?

Artificial Intelligence

Låt oss börja med artificiell intelligens. Datormolnen och Big Data-rörelsen parad med robotar, automatiserade datasystem och massavlyssning håller på att förändra samhället framför våra ögon.

Men är utvecklingen positiv eller negativ eller båda delarna på samma gång?

Det är inte en fråga som är lätt att svara på. Lika litet som det är lätt att svara på frågan vad som är artificiell intelligens. En sak är dock klar när man lyfter på stenarna och kollar. Som jag har skrivit om här på bloggen är autopiloten, en av dagens paradexempel, ett system som kontinuerligt programmeras av livs levande piloter under själva flygandet. Autopiloten sköter själva det fysiska flygandet, men måste kontinuerligt matas med information om ändrad färdriktning och höjd av traditionella piloter. På samma sätt kommer den förarlösa bilen, när den nu kommer i allmänt bruk, vilket säkert kommer att ta ett par decennier, också den att fungera på samma sätt. Dvs den kommer att matas med information av föraren.

Economist skriver: The dawn of artificial intelligence Powerful computers will reshape humanity’s future. How to ensure the promise outweighs the perils

Yet AI is already powerful enough to make a dramatic difference to human life. It can already enhance human endeavour by complementing what people can do. Think of chess, which computers now play better than any person. The best players in the world are not machines however, but what Garry Kasparov, a grandmaster, calls “centaurs”: amalgamated teams of humans and algorithms. Such collectives will become the norm in all sorts of pursuits: supported by AI, doctors will have a vastly augmented ability to spot cancers in medical images; speech-recognition algorithms running on smartphones will bring the internet to many millions of illiterate people in developing countries; digital assistants will suggest promising hypotheses for academic research; image-classification algorithms will allow wearable computers to layer useful information onto people’s views of the real world.

Even in the short run, not all the consequences will be positive. Consider, for instance, the power that AI brings to the apparatus of state security, in both autocracies and democracies. The capacity to monitor billions of conversations and to pick out every citizen from the crowd by his voice or her face poses grave threats to liberty.

Artificiell Intelligensens hemliga vapen är tillgången till massiva mängder med information som den kan analysera. Och inom sjukvården används det t.ex. redan för att identifiera patienter i riskzonen som man annars inte skulle hitta. Också inom sjukvården så används det för att hitta läkare som skickar hem patienter innan dom är färdigbehandlade. Ett stort problem i USA.

Faran med artificiell intelligens finns på den militära sidan med President Obamas drönare i kriget mot terrorismen som urskillningslöst dödar vän och fiende vid sidan av det amerikanska rättssystemet.

Så inom olika områden bidrar den artificiella intelligensen, som egentligen mest handlar om statistik och andra tråkiga ämnen, redan viktig. På andra område är det betydligt längre kvar.

Men maskiner med djupare intelligens, speciellt på fler än ett område, ja dom ligger fortfarande långt i framtiden.

Och det är här som kvantdatorerna kommer in i bilden. Även om det är decennier kvar till dom blir verklighet så kan vi sammanfatta framtiden såhär, precis som datorerna har utvecklats i rasande fart under ända sen Andra Världskriget så kommer den utvecklingen att fortsätta under de närmaste århundradena om inte längre. Vi är på tröskeln till en värld där människan lever i symbios med datorerna, och det är en värld som vi inte har några som helst erfarenheter av.

Amrita Jayakumar skriver i Washington Post: Can quantum computing change the world? This start-up is betting on it

The advantage of a quantum computer over a classical computer lies in the way it performs big calculations. Traditional computers use bits — 0s and 1s — to perform calculations in a sequential manner. Quantum computers, on the other hand, use devices called “qubits” that can simultaneously exist as both 0s and 1s. Using this property, quantum computers can theoretically cut down the number of calculations required to solve a problem, quickly providing a potential solution or a set of probable solutions to a problem.

This property is key to solving highly specialized problems such as codebreaking or crunching big data more efficiently than a classical computer.

That’s why quantum computing has long attracted the interest of government agencies including the National Security Agency, which had plans to design its own computer to break encryption, and the National Institute of Standards and Technology, which has a request for information out on the potential uses of quantum computing.

Till det bör vi lägga det faktum att vi nu börjar få möjlighet att också programmera vår DNA. Som Pete Spotts har skrivit i Christian Science Monitor har skrivit: Chinese researchers alter embryo DNA: Do results cross ethical tripwires?

For the first time, scientists have altered genes in human embryos and allowed them to briefly develop.

The research crosses a boundary that scientists have avoided since the dawn of genetic engineering 42 years ago. It marks the first time researchers have attempted to modify the genetic makeup of a human embryo in ways that would allow the genetic change to be passed to succeeding generations.

For some researchers working to develop gene therapies, in principle such genome editing could be used to combat inherited diseases. But to others, it also could lead to attempts to genetically enhance humans in ways that could last for generations with unpredictable results.

Universum består av två grundläggande kodsystem: datorernas binärkod och livets DNA-kod. Man kan lägga in binärkod i DNA för att på så sätt kunna spara gigantiska mängder med data mycket länge. Man kan programmera maskiner med binärkoden. Vi kommer också att kunna programmera vår och speciellt våra barns DNA i framtiden.

Två koder som ligger till grund för hela universum. En synnerligen intressant framtid.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Artificiel Intelligence

2 thoughts on “Artificiell Intelligens och kvantdatorer, vän eller fiende, på tröskeln till en ny värld?

Comments are closed.