Politik

Välkommen till Cupertino i hjärtat av Silicon Valley!

welcome to cupertino

Foto USABloggen 16/5/2015

Silicon Valley består av ett antal sammanbyggda småstäder med namn som Palo Alto, Los Altos Sunnyvale, Mountain Viewm Santa Clara, Los Gatos, Saratoga, och sist men inte minst Cupertino, en liten kombinerad villa och sovstad med aningen över 50000 innevånare som är mest känd för att Apples högkvarter ligger där.

Cupertino har några av Silicon Valleys bästa skolor vars elever representerar befolkningen som till övervägande kommer från Kina och numera Indien. Som snabbt håller på att bli den dominerande befolkningen i Silicon Valley.

Cali Mills Plaza

Foto USABloggen 16/5/2015. Cali Mill Plaza. Det enda riktigt moderna kvarteret i Cupertino.

Befolkningen består till övervägande del av IT-ingenjörer so för länge sen trängde ut jordbrukarna som arbetade på sina små fruktodlingar fram till 1960-70-talet. Några av deras gamla enplansvillor ståt fortfarande kvar, men försvinner i allt snabbare takt.

Apple

Foto USABloggen 16/5/2015.Apples Högkvarter. Apple håller nu på att bygga ett splitternytt högkvarter på andra, östra, sidan Interstate 280.

En intetsägande sov och villastad som representerar dagens Silicon Valley.

Cali Mills Plaza 3

Foto USABloggen 16/5/2015. Cali Mill Plaza.

Men trycket växer nu för att riva de gamla tråkiga och ofta rätt nedgångna köpcentra och bygga nytt, helst i flera våningar för att kunna hantera det växande trycket från de tusentals nyinflyttade IT-ingenjörerna som fullkomligt väller in,

simbassäng

Foto USABloggen 16/5/2015. En kalifornisk simbassäng.
En stad som är byggd för biltrafik och det är svårt att promenera i på grund av de trådsmala trottoarerna. Däremot finns cykelbanor även om också dom är trådsmala och därför mycket farliga.

eichler 2

Foto USABloggen 16/5/2015. En av de kvarvarande gamla villorna från tiden innan IT-industrin kom till bygden.

Det enda man kan vara säker på är att morgondagens Silicon Valley kommer att se helt annorlunda ut än dagens.