Politik

Jan Björklund dummare än en femteklassare? Paulsen: ”Världens bästa skola” utan mening

Även om det är fullt möjligt att förre Utbildningsministern Jan Björklund är smartare än en femteklassare så råder det ingen som helst tvekan om att kunskap inte behöver ha speciellt mycket med betyg och ens akademiska meriter att göra.

Här i Silicon Valley har jag träffat personer som har lärt sig hur man tar s.k. certification-tester på olika områden. Dom har fler såna på sin meritlista än vad nordkoreanska generaler har ordnar på bröstet.

Men det betyder inte att dom är bra på de områden de har meriter i. Dom är helt enkelt bra på att ta tester, inget annat.

Roland Paulsen skriver i DN:Roland Paulsen: ”Världens bästa skola” utan mening

”Många elever, särskilt de fattiga, förstår intuitivt vad skolan gör med dem. Den lär dem att blanda ihop process med substans”, skrev den katolske anarkisten Ivan Illich i sin bok ”Deschooling society” från 1971. ”Eleven skolas på så vis in i att blanda samman undervisning med lärande, höjda betyg med bildning, ett diplom med kompetens.”

Illich var en av de första att påtala vad man på engelska kallar ”credentialism” – ett begrepp som svenskan inte har någon bra motsvarighet till, men som vi här kan översätta till ”meritism”. I meritismens tidevarv bedyras gärna värdet av kunskap, men med ”kunskap” avses främst formella meriter som utbildningsgrader, betyg och provresultat. Ett typiskt uttryck för meritism är när vuxna skäller på sina barn för att de inte har fått tillräckligt höga betyg. Ett annat uttryck är när vuxna tillsammans kommer överens om att barnen måste pressas hårdare för att leva upp till idén om ”världens bästa skola”.

Inom företagen här i Silicon Valley finns det också en hierarki som ofta inte har mycket att göra med vilka kunskaper personerna i fråga verkligen har.

Vad som ofta utmärker de här personerna är deras sociala färdigheter snarare än deras tekniska kunskaper.

Däremot är det också viktigt att påpeka att de som besitter verkliga kunskaper ofta också har formella meriter. Det är bara det att motsatsen inte nödvändigtvis gäller.

Och att kinesiska och japanska barn som inte får allra högsta betyg blir utskällda av sina mödrar är ett välkänt faktum. Liksom att några av dessa barn sen tar livet av sig.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

One thought on “Jan Björklund dummare än en femteklassare? Paulsen: ”Världens bästa skola” utan mening

  1. Peter Andersson

    Minns vagt en bloggpost någonstans om att just mellanstadielärare har en förkärlek för att ordna tipspromenader för föräldrar och deras barn. Tipspromenader som sedan givetvis alltid vinns av någon lärarkollega som också råkar vara förälder. Vilket då ger dessa lärare en kollektivt varm känsla av intellektuell överlägsenhet eftersom det verkar visa att andra föräldrar (liksom Jan Björklund) är mindre smarta än femteklassare.

    Nu tänker jag vara så elak att jag inte bryr mig om att skriva er på näsan vad det logiska feltänket i detta ligger – om ni verkligen är smartare än femteklassare klarar ni av att räkna ut det själva! 🙂

Comments are closed.