Politik

Deep Learning, djup kunskap och kognitiva datorsystem pekar mot en helt ny värld

Att vi kan programmera datorer så att de kan tänka är lika gammalt som dataåldern. Den artificiell intelligensen grundades på en konferens på Dartmouth College på sommaren 1956.

Nej det är inte fel, redan 1956 började dataforskare som John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell, Arthur Samuel, och Herbert Simon bygga artificiella datasystem.

Men 30 år senare kraschade den artificiella intelligensen efter att ha utsatts för svidande kritik, och det är först under de senaste åren som den har kommit igen under namn som Kognitiva datorsystem, maskinlärning och djup kunskap, Deep Learning.

Cade Metz skriver i Wired: Deep Learning’ Will Soon Give Us Super-Smart Robots

Yann LeCun is among those bringing a new level of artificial intelligence to popular internet services from the likes of Facebook, Google, and Microsoft.

As the head of AI research at Facebook, LeCun oversees the creation of vast “neural networks” that can recognize photos and respond to everyday human language. And similar work is driving speech recognition on Google’s Android phones, instant language translation on Microsoft’s Skype service, and so many other online tools that can “learn” over time. Using vast networks of computer processors, these systems approximate the networks of neurons inside the human brain, and in some ways, they can outperform humans themselves.

But as LeCun tells WIRED, deep learning will also extend beyond the internet, pushing into devices that can operate here in the physical world—things like robots and self-driving cars.

Skillnaden mellan den klassiska artificiella intelligensen och dagens kognitiva system som IBMs Watson som jag själv har experimenterat med och skrivit om här på bloggen, är att dagens system är baserade på Big Data, dvs gigantiska mängder med data som man analyserar.

Medan den klassiska och misslyckade artificiella intelligensen till stor del bestod av komplicerade algoritmer och mycket lite data.

Och den mest revolutionerande aspekten på dagens kognitiva system är att dom tillhandahålls som tjänster på datormolnen. Det betyder att vem som helst kan skriva appar som t.ex. utnyttjar de kognitiva Watson-systemen

Och när såna flexibla system nu sprids över världen genom datormolnen, system som vi sen kan ha tillgång till i våra mobiler, ja då har vi en helt ny och mycket spännande värld.

Även om vägen framåt aldrig kommer att bli lika snabb som vi säkert hoppas.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien