Politik

Socialismen lever i Silicon Valley, Apple gör Swift-språket öppen kod, revolutionen rullar vidare

En av de mest svårförklarliga utvecklingarna i Silicon Valley är den öppna kodrörelsen som går stick i stäv med Nollsummespelet där vi bara har vinnare och förlorare. Nollsummespelet har utgjort grundvalen för den mänskliga civilisationen ända den stenåldern, jag vinner och du förlorar.

Men den öppna kodrörelsen är monopolets, politikens och patentsystemets raka motsats. Programmerarna i Silicon Valley har fått IT-företagen att inse att dom tjänar på att satsa på öppen kod och ge konkurrenterna tillgång till några, fast inte alla, av deras mjukvaruprodukter.

Ingen programmerare vill längre satsa på en sluten produkt eftersom det är karriärhämmande. Klint Finley skriver i Wired om hur t.o.m. det tidigare så slutna Apple nu kommer att göra sitt nya datorspråk Swift öppen kod: Open Sourcing Is No Longer Optional, Not Even for Apple

The biggest round of applause at Apple’s Worldwide Developers Conference keynote yesterday didn’t come when the company announced new versions of iOS and OS X, or even the new Apple Music service. It came when Apple’s vice president of engineering Craig Federighi announced that the company will open source the next version of its programming language Swift.

Why the excitement? Developers have demonstrated a growing preference for open source tools and platforms over the past 15 years. Apple, meanwhile, has pushed iOS developers towards its own in-house development technologies and away from third-party tools, such as Adobe Flash, that it deems inefficient. But even Apple can only risk alienating the developers on whom it relies for so many third-party apps and services so far. Coders have myriad options available to let them do their jobs the way they want; to keep them in-house, it turns out, Apple has to open up.

By open sourcing Swift, Apple will make it easier for developers to use the language to write software for platforms other than iOS and OS X.

Så det här är verkligen viktigt. Så var det faktiskt från början, all kod var öppen. Sen kom Bill Gates och skapade den slutna koden.

Men idag använder alla startupföretag öppen kod. Och orsaken är att man då själva kan fixa buggar i koden. Och givetvis att man vanligtvis inte behöver betala för koden.

Senare, när man själva har en produkt så kan man köpa support.

Utan den öppna kodrörelsen skulle IT-industrin inte vara möjlig. En intressant utvecklingen som visar att den gamla socialismen faktiskt lever kvar i IT-industrins högborg.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Silicon Valley