Politik

För den som vill förstå Putin, CIA i Moskva, David E Hoffmans spännande The Billion Dollar Spy. A True Story of Cold War Espionage and Betrayal

Billion Dollar Spy

För oss som växte upp under det Kalla Kriget är David E Hoffmans bok The Billion Dollar Spy. A True Story of Cold War Espionage and Betrayal en bok som hjälper till att förklara Putins Ryssland och Obamas USA. Det var en tid av spioner och agenter, landsförrädare som Stig Wennerström och Kim Philby och kontraspionage, av kommunism och demokrati och en värld som försvann när Muren föll. Men som nu håller på att återskapas i Putins Ryssland. Som vi bara behöver öppna dagens DN för att erfara Ryska bombplan nära Gotland.

Och eftersom Vladimir Putin tillbringade 16 år i KGB så ger den här boken bakgrundsinformation som jag tror hjälper till att förklara hur Putin och männen kring honom ser på USA och västvärlden.

På den tiden fanns inte massavlyssning men däremot klassiska spioner. Och det är om såna som
David E Hoffmans nya bok handlar om. David E Hoffman är journalist och har tidigare skrivit skriver i Washington Post: How the CIA ran a ‘billion dollar spy’ in Moscow

In the early years of the Cold War between the United States and the Soviet Union, the Central Intelligence Agency harbored an uncomfortable secret about itself. The CIA had never really gained an espionage foothold on the streets of Moscow. Recruiting spies there was just too dangerous for any Soviet citizen or official they might enlist. The recruitment process itself, from the first moment a possible spy was identified and approached, was filled with risk of discovery by the KGB, and if caught spying, an agent would face certain death. A few agents who volunteered or were recruited by the CIA outside the Soviet Union continued to report securely once they returned home. But for the most part, the CIA did not lure agents into spying in the heart of darkness.

Then came an espionage operation that turned the tide. The agent was Adolf Tolkachev, an engineer and specialist in airborne radar who worked deep inside the Soviet military establishment. Over six years, Tolkachev met with CIA officers 21 times on the streets of Moscow, a city swarming with KGB surveillance.

Tolkachev’s story is detailed in 944 pages of previously secret CIA cables about the operation that were declassified without condition for the forthcoming book, “The Billion Dollar Spy.” The CIA did not review the book before publication. The documents and interviews with participants offer a remarkably detailed picture of how espionage was conducted in Moscow during some of the most tense years of the Cold War.

Den som vill läsa mer om det här spionfallet kan göra så på CIA:s egen hemsida, på den här länken Tolkachev, A Worthy Successor to Penkovsky. An Exceptional Espionage Operation Barry G. Royden

En intressant bok om en intressant och mycket tragisk tidsperiod. Som förhoppningsvis inte kommer igen.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Böcker,Ryssland,CIA,NSA