Politik

Inte din pappas disruption: Crispr-Cas9 genredigering som kommer att skapa en helt ny värld

Under till synes oändliga tidsperioder under människans historia har samhället knappast förvandlas alls. För att sen plötsligt förändras i rasande fart. Idag befinner vi oss i en förändringsperiod som är så disruptiv att det är svårt att avgöra precis vad som är på gång.

En av utvecklingskedjorna började 1953 när James Watson och Francis Crick DNA:s struktur

Under tiden sen dess har bioteknologin fortsatt att utvecklas i rasande fart tills man idag kan flytta runt på DNA-sekvenser för att avlägsna DNA-kedjor som vi vet leder till sjukdomar, men också skapa helt nya DNA-sekvenser som på sikt kan leda till helt nya slags människor.

Amy Maxmen skriver i Wired Magazine: Easy DNA Editing Will Remake the World. Buckle Up.

The stakes, however, have changed. Everyone at the Napa meeting had access to a gene-editing technique called Crispr-Cas9. The first term is an acronym for “clustered regularly interspaced short palindromic repeats,” a description of the genetic basis of the method; Cas9 is the name of a protein that makes it work. Technical details aside, Crispr-Cas9 makes it easy, cheap, and fast to move genes around—any genes, in any living thing, from bacteria to people. “These are monumental moments in the history of biomedical research,” Baltimore says. “They don’t happen every day.”

Using the three-year-old technique, researchers have already reversed mutations that cause blindness, stopped cancer cells from multiplying, and made cells impervious to the virus that causes AIDS. Agronomists have rendered wheat invulnerable to killer fungi like powdery mildew, hinting at engineered staple crops that can feed a population of 9 billion on an ever-warmer planet. Bioengineers have used Crispr to alter the DNA of yeast so that it consumes plant matter and excretes ethanol, promising an end to reliance on petrochemicals. Startups devoted to Crispr have launched. International pharmaceutical and agricultural companies have spun up Crispr R&D. Two of the most powerful universities in the US are engaged in a vicious war over the basic patent. Depending on what kind of person you are, Crispr makes you see a gleaming world of the future, a Nobel medallion, or dollar signs.

Vad som gör utvecklingen så spännande är att världen består av två slags koder. Först DNA-koden som ligger till grund för allt liv i universum, och sen Binärkoden som ligger till grund för all IT på jorden. Den första har fyra bokstäver, den andra två. Vilket betyder att man redan kan spara data i DNA-koden.

Och vi vet redan att vi kan utveckla elementär intelligens i den binärkoden med dess två bokstäver. Ja egentligen är det inte bokstäver utan symboler.

Att vi nu kan redigera DNA-koden betyder på sikt att vi kanske också
kommer att kunna ympa in den digitala koden på DNA-koden och vice versa. Så att de två går samman.

Allt är möjligt inon en nära framtid i dagens snabba utveckling.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Bioteknologi