Politik

Trots den globala uppvärmningen: hur Kalifornien vinner kampen mot torkan

The drought in California has added up to a 20" precipitation  debt

Den kaliforniska torkan är ett av de största hoten mot det amerikanska jordbruket sedan den stora Dust Bowlen på 1930-talet. Detta på grund av den ledande roll i den amerikanska ekonomin som jordbruket i den gigantiska San Joaquin-dalen mellan San Francisco och Los Angeles spelar.

Men till skillnad från den tiden så verkar Kalifornien hittills ha klarat sig förvånansvärt bra. ett resultat av långsiktig planering. Något som även märks här i Silicon Valley där de gråna trädgårdarna, inklusive vår egen, nu ligger brun och dammig.

Charles Fishman skriver i New York Times: How California Is Winning the Drought

FOR California, there hasn’t ever been a summer quite like the summer of 2015. The state and its 39 million residents are about to enter the fifth year of a drought. It has been the driest four-year period in California history — and the hottest, too.

Yet by almost every measure except precipitation, California is doing fine. Not just fine: California is doing fabulously.

In 2014, the state’s economy grew 27 percent faster than the country’s economy as a whole — the state has grown faster than the nation every year of the drought.

California has won back every job lost in the Great Recession and set new employment records. In the past year, California created 462,000 jobs — nearly 9,000 a week. No other state came close.

The drought has inspired no Dust Bowl-style exodus. California’s population has grown faster even as the drought has deepened.

More than half the fruits and vegetables grown in the United States come from California farms, and last year, the third growing season of the drought, both farm employment and farm revenue increased slightly.

Amid all the nervous news, the most important California drought story is the one we aren’t noticing. California is weathering the drought with remarkable resilience, because the state has been getting ready for this drought for the past 20 years.

En mycket positiv utveckling som bådar gott inför framtiden.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

2 thoughts on “Trots den globala uppvärmningen: hur Kalifornien vinner kampen mot torkan

  1. Johnny

    Det har väl blivit kallare de senaste 15 åren? Det är väl bara politiker och journalister som vill att folket skall tro på den bedrägliga globala uppvärmningen och att lösningen är en världsregering och globala CO2-skatter. Kan vi få några bevis först, tack. Om ca 47000 år är nästa slutdebatten här ändå.

Comments are closed.