Politik

USA: röd-röd och blå-röd, vad kan du om det republikanska partiets radikalisering?

Caricatures: Benjamin Netanyahu and John Boehner keeping secrets

John Boehner till höger.

Under Obamas period i VIta Huset så har det republikanska partier i USA genomgått en ständig radikalisering. Vi har tepåsarna men vi har också en betydligt viktigare utveckling mellan de republikanska kongressledamöter som kommer från s.k. röda delstater, alltså delstater där republikanerna har en majoritet, och de republikaner som kommer från s.k. blåa delstater, där demokraterna -fortfarande – har en majoritet.

Ett exempel på den hör utvecklingen, som New York Times rapporterar, är att radikala republikaner nu tvingar den republikanske talmannen i representanthuset John Boehner att avgå, ett tecken på fejden mellan de radikala och de tokradikala inom det republikanska partiet John Boehner, House Speaker, Will Resign From Congress

Nate Cohn skriver i New York Times: Boehner’s Exit, the Role of Red States and the Outlook for 2016

Fifty years ago, the House Republicans still reflected the party’s 19th-century strength in the Northeast and Midwest. But the G.O.P.’s center of gravity has gradually drifted toward the South over the last few decades. Today, Republicans from the South, along with the reliably conservative interior West, vastly outnumber Republicans from the Northeast or Pacific Coast.

The infusion of red-state Republicans has transformed the politics of the Republican Party. Their growing clout has made it far harder for the party to compromise or avoid crises, like the so-called fiscal cliff, the 2013 government shutdown or the Planned Parenthood impasse of today.

That’s because red-state Republicans are far more conservative than their blue-state counterparts. They have been far likelier to support aggressive tactics like government shutdowns than their blue-state colleagues.

In the 2013 government shutdown, red-state representatives voted against the Senate compromise to restore government funding by a 91-26 margin; Southern representatives voted against the compromise by an 85-25 margin. Conversely, the blue-state representatives voted “yes,” 40-26, while the Republicans from the Northeast and Pacific voted for the Senate compromise by a similar 30-15 margin.

Man skulle ha trott att USA skulle bli mer liberalt, allteftersom amerikanerna får tillgång till Internet och får mer information om omvärlden. I HTB-frågan så har det onekligen gått åt rätt håll, men i de flesta andra frågor så radikaliseras alltså republikanerna medan demokraterna blir alltmer urvattnade samtidigt som dess ledande politiker blir allt äldre.

Och flera av de delstater som idag har en republikansk majoritet och därmed en republikansk guvernör som administrerar delstatens val, gör allt för att inskränka rösträtten för sina politiska motståndare, bl.a. genom att kraftigt inskränka möjligheterna att poströsta.

Den här radikaliseringen har nu gått så långt som att det idag är omöjligt för de två partierna att inta en gemensam ståndpunkt om någonting, och allra minst om utrikespolitiken.

Det är ett totalt skyttegravskrig.

Pressklipp: SvD

USABloggen på Twitter

Fler inlägg omDet Röda USA