Politik

Daily Archives: September 29, 2015

USA inför ICD-10 och den amerikanska sjukvården moderniseras

Published by:

The HIMSS13 Exhibition Hall Going Up

Den amerikanska sjukvården har länge stretat emot att införa Världshälsoorganisationens standard för klassificering av sjukdomar, som går under betäckningen ICD-10, och som färdigställdes redan 1992.

I Sverige ansvarar Socialstyrelsen för den svenska översättningen av ICD-10 som då kallas KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997) och uppdateras årligen.

I USA är övergången till ICD+10 från den tidigare ICD-en viktig utveckling som gör det möjligt att beskriva sjukdomar i sjukjournalerna på et betydligt mer finmaskigt sett.

Melinda Beck skriver i Wall Street Journal:
70,000 Ways to Classify Ailments
Enormous expansion of codes doctors use will change paperwork, insurance, monitoring

Läs fortsättningen här!

Dåligt stabsarbete, hur Putin gång på gång utmanövrerar Obama

Published by:

Det japanska ett antal koncept, som beskriver de olika strategier som man som spelare kan följa. Två av de viktigaste är Gote och Sente. Sente eller 先手 , beskriver den spelare som har initiativet. Som gör ett drag som motståndaren måste besvara. Precis som Putins etablering av en militärbas i Latakia i Syrien, ett drag som överraskade Obama- regeringen och gav Putin initiativet inte bara i Syrien utan i hela Mellanöstern.

Sente åtföljs av motsatsen, Gote, 後手, som beskriver den spelare som tvingas parera den förste spelarens offensiva drag.

Och på Krim, Ukraina och nu Syrien så spelar Putin konsekvent Sente medan Obama spelar Gote om han spelar något alls. Och för att göra situationen ännu värre så har Putin på Krim, i Ukraina och senast i Syrien lyckats undgå både CIA och NSA och tydligen helt överraskat Vita Huset.

Gardiner Harris och Somini Sengupta skriver i New York Times: At U.N., Obama and Putin Trade Blunt Criticisms Over Syria

Läs fortsättningen här!

USA: den krympande medelklassen slår mot världsekonomin och USA:s ställning i världen

Published by:

Newsweek wealth

Det är konstigt att den franske ekonomien Thomas Pickettys bästsäljare
När Capital in the Twenty-First Century skulle ha orsakat en sån storm när den kom ut på franska 2013 och på engelska året efter.

För det har länge varit uppenbart att den amerikanska medelklassen, som alltid har utgjort USA:s styrka och grunden för dess position som världens enda supermakt, nu krymper som inlandsisen på Grönland och Nordpolen. Och precis som den globala uppvärmningen så kommer medelklassens nedgång och fall, för att göra en parafras på Edward Gibbon, knappast att vändas under de närmaste hundra åren. This is it, det här är slutstationen för den amerikanska supermakten, och vad som kommer därefter är det ingen som vet.

Charles Moore som har skrivit Margaret Thatchers officiella biografi, skriver en insiktsfull essä på det här temat i Wall Street Journal: The Middle-Class Squeeze. If Western countries want to disprove the dire forecasts of Karl Marx, we must think creatively about how to make the middle class more prosperous and secure

Läs fortsättningen här!