Politik

Hackathon, JSON, REST APIn och tjänsteekonomin, en helt ny programmeringsmetodik växer fram

Det var Roy Fielding, se videon ovan, som startade den moderna API-revolutionen med sin doktorsavhandling om Representational State Transfer eller Rest i folkmun. En avhandling som lades fram år 2000.

Två år senare kom en annan viktig pusselbit, Douglas Crockfords JSON, ett dataformat som kom att användas för att skicka datastrukturer runt på webben.

Idag svämmar webben över med s.k. APIn eller gränssnitt där företag erbjuder specialiserade webbaserade tjänster i JSON-format. Vitsen är att om man kan få programmerare att använda ens egna data, mot betalning givetvis, så kommer ens egen webbsajt att få mängder med nya användare.


Ta Facebook. Den som idag skriver en app med användare behöver inte skapa en massa rutiner för att hantera användare, man använder sig av Facebooks Graph API. Det var på grund av det gränssnittet som Facebook blev så stort.

Den som vill kolla om personer har ett kriminellt förflutet använder sig av Checkrs API och idag har flygplatser som San Franciscoflygplatsen sitt eget gränssnitt.

Men man kan inte bara läsa data från ett API, man kan också för det mesta skriva data till APIt. dvs lägga till nya data till ett existerande API.

Så APIna eller gränssnitten är uppbygga av Roy Fieldings REST-format. Och det verktyg man använder är en klient vid namn Postman som gör det enkelt att experimentera med de olika gränssnitten.

Den som vill skapa sina egna APIn använder sig av den populära produkten Swagger.

Men vänta, vi är inte klara än, för vi har också ett antal API-hanteringsprodukter som Mashery som nu ägs av Tibco, Mulesoft och IBMs API Manager

Den som vill börja leka med APIn kan göra så med den utmärkta och enkla JSON-Server som är lätt att installera på Windows. Och som man sen kan använda för att skapa sina egna APIn och se hur dom och verktyg som Postman och Swagger fungerar.

JSON-Server är en lite och naggande god JSON-databas för dokument och data i JSON-format. Man kan läsa från och skriva till databasen och snabbt skapa små appar.

Så var kommer Hackathon in i bilden? Jo dom är alla baserade på APIn och det är genom såna som man idag kan bygga en app på 24 till 36 timmar. Det är som att bygga med Legobitar eller med Mekano.

Vad man gör när man skriver appar är att börja med att utforska vilka APIn man kan använda, och sen snickra ihop en app med dom APIna. Appen har en NoSQL databas med MongoDB eller CouchDB och är idag ofta skriven i Node.js, Python eller Ruby, med en mobil app för iOS eller Android.

Allt hänger ihop och det här är den nya och mycket spännande IT-världen.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om API-ekonomin